Výchova a vzdelávanie

Skúšky organizované v mieste mimo pracoviska TI 

Organizuje pracovisko TI Banská Bystrica
Druh skúšky Termín Čas Miesto konania skúšky
§17, obsluha TZ (kuriči) 23.04.2021 09:00 Decurio, s.r.o., Raková 4000, 02351
§17, obsluha PZ 23.04.2021 12:00 JF, spol. s r.o., Somolického 3, Zvolen
§17, obsluha TZ (kuriči) 27.04.2021 12:00

Bauros, s.r.o., Závodská cesta 2945/38  ŽILINA

§17, obsluha PZ 27.04.2021 13:00

Nemak Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska

§17, obsluha TZ (kuriči) 10.05.2021 13:00 Nezábudka n.o., Záhradnícka 2, Fiľakovo
§17, obsluha PZ 11.05.2021 13:00

Nemak Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska

§17, obsluha a opravy PZ 12.05.2021 12:00 Mondi SCP a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok
§17, OOS (TZ-kuriči) 18.05.2021 10:00 Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, Sučany
§18, OOS 18.05.2021 08:00

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o., Ul. Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo

§17, obsluha a opravy PZ 20.05.2021 12:00 JF, spol. s r.o., Somolického 3, Zvolen
§18, obsluha PZ, TZ 21.05.2021 09:00 Marian Zbončák, Staškov 677, 023 03 Staškov
§ 17 obsluha PZ 21.05.2021 10:30 STEFE THS, s.r.o., Písecká 3, Veľký Krtíš
§17, obsluha PZ 28.05.2021 12:00 Mondi SCP a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok
§17, obsluha PZ 08.06.2021 13:00

Nemak Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska

§17, obsluha PZ 22.06.2021 13:00

Nemak Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska

       
Organizuje pracovisko TI Košice
Druh skúšky Termín Čas Miesto konania skúšky

§17, obsluha TZ

29.04.2021 09:00 MERENAT s.r.o., Brezová 4, Michalovce 
§17, obsluha ZZ 03.05.2021 11:00 Vzdelávacie stredisko, Študentská 1, Košice
§17, obsluha TZ 06.05.2021 09:00 Vladimír Martaus, Exnárova 44, Prešov
§17, obsluha TZ 07.05.2021 09:00 Vladimír Martaus, Exnárova 44, Prešov
§16 obsluha PZ 10.05.2021 09:00 Gekotech s.r.o., Stará Ľubovňa
§17, obsluha TZ 11.05.2021 12:30

Mária Jurkovská, JURTLAK PLUS, Okružná 761/25, Poprad

§17, obsluha ZZ 18.05.2021 08:00 Podnikateľské centrum CASSOFIN I, Letná 27, Košice
Organizuje pracovisko TI Bratislava
Druh skúšky Termín Čas Miesto konania skúšky

§17 PZ, § 18 OOS TZ, PZ

14.05.2021 10:00 Nafta a.s., Plavecký Štvrtok
       
Organizuje pracovisko TI Nitra
Druh skúšky Termín Čas Miesto konania skúšky

§17 obsluha TZ

27.04.2021 09:30 PSA Trnava
§17 obsluha TZ 28.04.2021 09:30 JAVYS, Jaslovské Bohunice
§17 obsluha TZ 04.05.2021 09:30 JAVYS, Jaslovské Bohunice
§17 obsluha TZ 05.05.2021 09:30 JAVYS, Jaslovské Bohunice
§17 obsluha ZZ 05.05.2021 09:00 JUMA Trenčín
§17 obsluha TZ 06.05.2021 09:30 JAVYS, Jaslovské Bohunice
§17 obsluha TZ 10.05.2021 09:30 JAVYS, Jaslovské Bohunice
§17 obsluha ZZ 10.05.2021 08:00 Juraj Mitošinka, Piešťany
§17 obsluha ZZ 12.05.2021 08:00 3PCentrum, Dvory nad Žitavou
§17 obsluha TZ 13.05.2021 09:30 JAVYS, Jaslovské Bohunice
§17 obsluha TZ (kuriči) 04.06.2021 09:00 JUMA Trenčín