Výchova a vzdelávanie

Skúšky organizované pracoviskami Technickej inšpekcie, a.s.
v mieste príslušného pracoviska

Jednotný čas začiatku skúšky pre všetky termíny:    08:00 Hod.

Druh skúšky mes.

TIBA
Železničiarska 18
Bratislava

TINA
Mostná 66
Nitra

TIBB
Partizánska cesta 71
Banská Bystrica

TIKO
Južná trieda 95
Košice

TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ

§16
Odborný
pracovník

 

1.
2.      
3.      
4. 20 27 23 08, 22 7 15, 29 08, 13, 15,
20, 22, 27, 29
14, 16,
21, 23, 28, 30
19, 24 19 19, 22
29
5. 4, 25 25 7, 28 05, 19 12 12, 26 4, 6, 11, 13,
18, 20, 25, 27
20 5, 7, 12, 14,
19, 21, 26, 28
10, 11
12, 13
18, 25
3, 17 6, 10
12, 13
20, 27
6. 8, 22 29 11, 15 07, 21 15 14, 28 1, 3, 8, 10, 15,
17, 22, 24, 29
17 2, 4, 9, 11,
16, 18, 23, 25
14, 17 7, 28 14, 17
7. 5, 20 9, 23 01, 15 08, 22 1, 6, 8, 13, 15,
20, 22, 27, 29
2, 7, 9, 14, 16,
21, 23, 28, 30
5, 14
15
12 5, 14
15
8. 10, 24 13, 27 05, 19

15, 29

3, 5, 10, 12, 17,
19, 24, 26, 31
4, 6, 11, 13,
18, 20 25, 27
18, 23 18, 23
9. 14, 21 28 17, 24 02, 16 8 09, 23 2, 7, 9, 14, 16,
21, 23, 28, 30
23 1, 3, 8, 10, 15,
17, 22, 24, 29
13, 15
16
6, 27 13, 15
16
10. 12, 26 19 15, 29 07, 21 13 14, 28 5, 7, 12, 14,
19, 21, 26, 28
21 1, 6, 8, 13,15,
20, 22, 27, 29
11, 13 11 11, 13
11. 16, 30 9 3, 26 04, 18 10 11, 18 2, 4, 9, 11, 16,
18, 23, 25, 30
18 3, 5, 10, 12,
17, 19, 24, 26
15, 17
18
8, 29 15, 17
18
12. 7 21 10 02, 16 8 09,16 2, 7, 9, 14, 16,
21, 23, 28, 30
2 1, 3, 8, 10,
15, 17, 22, 29
9, 13 13 9, 13
Druh skúšky mes.

TIBA
Železničiarska18
Bratislava

TINA
Mostná 66
Nitra

TIBB
Partizánska cesta 71
Banská Bystrica

TIKO
Južná trieda 95
Košice

TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ

§17 

Obsluha 

technických 

zariadení

1.
2.      
3.      
4. 22 20, 27 22

12
 19, 26

12, 19, 26

12,
 19, 26,

8, 13, 15
20, 22, 27, 29
9, 14, 16
21, 23, 28, 30
19, 27 19 19, 22
29
5. 6, 11 11, 18 6, 11

3,
10, 17
24, 31

3, 10, 17, 24, 31

3,
10, 17,
24, 31, 

4, 6, 11, 13
18, 20, 25, 27
20 5, 7, 12, 14
19, 21, 26, 28
10, 11, 12
13, 18, 25
3, 17 6, 10,
12, 13
20, 27
6. 1, 23 15, 29 4, 23

07, 14
21, 28

7, 14, 21, 28

07, 14,
 21, 28,

1, 3, 8, 10, 15
17, 22, 24, 29
17 2, 4, 9, 11
16, 18, 23, 25
14, 17 7, 28 14, 17
7. 8, 21 8, 21

06, 13
 20, 27

5, 12, 19, 26

07, 14,
 21, 28,

1, 6, 8, 13, 15
20, 22, 27, 29
2, 7, 9, 14
16, 21, 23, 28, 30
5, 14, 15 12 5
14, 15
8. 11 17 11

2,
09, 16
23, 30

2, 9, 16, 23, 30

2,
09, 16
 23, 30,

3, 5, 10
12, 17, 19
24, 26, 31
4, 6, 11, 13
18, 20 25, 27
18, 23 18, 23
9. 8, 22 21, 28 9, 22

06, 13,
 20, 27

6, 13, 20, 27

06, 13,
 20, 27,

2, 7, 9, 14, 16
21, 23, 28, 30
23 1, 3, 8, 10, 15
17, 22, 24, 29
13, 15, 16 6, 27 13
15, 16
10. 5, 27 12, 26 8, 28

04, 11,
18, 25

4, 11, 18, 25

04, 11,
 18, 25,

5, 7, 12, 14
19, 21, 26, 28
21 1, 6, 8, 13, 15
20, 22, 27, 29
11, 13 11 11, 13
11. 2, 23 9, 23 2, 23

08, 15
22, 29

8, 15, 22, 29

08, 15,
 22, 29,

2, 4, 9, 11, 16
18, 23, 25, 30
18 3, 5, 10, 12
17, 19, 24, 26
15, 17, 18 8, 29 15,
17, 18
12. 3, 15 7, 14 3, 15 06, 13 6, 13 06, 13, 2, 4, 9, 11, 16
18, 23, 25, 30
2

1, 3, 8, 10, 15

17, 22, 24, 29

9, 13 13 9, 13
Druh skúšky mes.

TIBA

Železničiarska 18
Bratislava

TINA

Mostná 66
Nitra

TIBB

Partizánska cesta 71
Banská Bystrica

TIKO

Južná trieda 95
Košice

TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ

§18

Pracovníci

na

​opravy

1.
2.      
3.      
4. 18, 21 27 21

05, 12

19, 26

5, 12, 1

9, 26

12,

 19, 26

8, 13, 15,

20, 22, 27, 29

 

9, 14, 16

21, 23, 28, 30

19, 27 19


19, 22

29

5. 5, 18 25 5, 21

03, 10, 17,

  24, 31

3, 10, 17,

24, 31

03, 10, 17,

24, 31

4, 6, 11, 13,

18, 20, 25, 27

20

5, 7, 12, 14,

19, 21, 26, 28

10, 11

12, 13

18, 25

3, 17

6, 10,

12, 13

20, 27

6. 2, 24 29 2, 24

07, 14,

21, 28

7, 14, 21, 28

07, 14,

 21, 28

1, 3, 8, 10, 15,

17, 22, 24, 29

17

2, 4, 9, 11,

16, 18, 23, 25

14, 17 7, 28 14, 17
7. 7, 22   7, 22

05, 12,

19, 26

5, 12, 19, 26

05, 12,

 19, 26

1, 6, 8, 13, 15,

20, 22, 27, 29

 

2, 7, 9, 14, 16,

21, 23, 28, 30

5, 14

15

12

5, 14

15

8. 24   27

02, 09, 16,

23, 30,

2, 9, 16, 23, 30

02, 09, 16,

23, 30,

3, 5, 10, 12, 17,

19, 24, 26, 31

 

4, 6, 11, 13,

18, 20 25, 27

18, 23   18, 23
9. 7, 23 28 7, 23

06, 13,

20, 27

6, 13, 20, 27

06, 13,

 20, 27

2, 7, 9, 14, 16,

21, 23, 28, 30

23

1, 3, 8, 10, 15,

17, 22, 24, 29

13, 15

16

6, 27

13, 15

16

10. 5, 27 19 5, 27

04, 11,

 18, 25

4, 11, 28, 25

04, 11,

 18, 25

5, 7, 12, 14,

19, 21, 26, 28

21

1, 6, 8, 13, 15,

20, 22, 27, 29

11, 13 11 11, 13
11.

8, 12,

25

9

8, 12,

25

08, 15,

 22, 29

5, 15, 22, 29

08, 15

 22, 29

2, 4, 9, 11, 16,

18, 23, 25, 30

18

3, 5, 10, 12,

17, 19, 24, 26

15, 17

18

8, 29

15, 17

18

12. 2, 14 21 2, 14 06, 13 6, 13 06, 13

2, 7, 9, 14, 16,

21, 23, 28, 30

2

3, 5, 10, 12,

17, 19, 24, 26

9, 13 13 9, 13
Druh skúšky mes.

TIBA

Železničiarska 18
Bratislava

TINA

Mostná 66
Nitra

TIBB

Partizánska cesta 71
Banská Bystrica

TIKO

Južná trieda 95
Košice

EZ EZ EZ EZ

§ 21

§ 22

§ 23

§ 24

1.
2.  
3.  
4. 15, 22 14, 28
5. 6, 20 12, 26 21 10, 24
6. 10, 24 9, 23 18 7, 21
7.
8.
9. 9, 23 8, 22 24 6, 20
10. 7 13, 27 22 4, 18
11. 4 10, 24 19 8, 22
12. 2 8, 22 3 6, 13