Výchova a vzdelávanie

Skúšky organizované pracoviskami Technickej inšpekcie, a.s.
v mieste príslušného pracoviska

Jednotný čas začiatku skúšky pre všetky termíny:    08:00 Hod.

Druh
skúšky

mes.

TIBA
Železničiarska 18
Bratislava

TINA
Mostná 66
Nitra

TIBB
Partizánska cesta 71
Banská Bystrica

TIKO
Južná trieda 95
Košice

TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ

§16
Odborný
pracovník

1.
2.        
3.        
4.                        
5.                        
6. 8, 22 29 11, 15 07, 21 15 14, 28 1, 3, 8, 10,
14, 15, 17,
22, 24, 29
17, 24 2, 4, 9,
11,16, 18,
23, 25, 30
14, 17,
22,29
7, 28 14, 17,
22, 29
7. 5, 20 9, 23 01, 15 26. 08, 22 1, 6, 8,
13, 15, 20,
22, 27, 29
2, 7, 9,
14, 16, 21,
23, 28, 30
5, 6,
8, 14, 15,
16, 19, 26
12 5, 6, 8,
14, 15,
16, 19, 26
8. 10, 24 13, 27 05, 19

15, 29

3, 5, 10,
12, 17, 19,
24, 26, 31
4, 6,
11, 13, 18,
20 25, 27
9, 16,
18, 23, 30
9, 16,
18, 23, 30
9. 14, 21 28 17, 24 02, 16 8 09, 23 2, 7, 9,
14, 16, 21,
23, 28, 30
23 1, 3, 8,
10, 15, 17,
22, 24, 29
6, 13, 15
16, 20, 28
6, 27 6, 13, 15
16, 28
10. 12, 26 19 15, 29 07, 21 13 14, 28 5, 7,
12, 14, 19,
21, 26, 28
21 1, 6, 8,
13,15, 20,
22, 27, 29
4, 11, 13,
20, 25
11 4, 11, 13,
20, 25
11. 16, 30 9 3, 26 04, 18 10 11, 18 2, 4, 9,
11, 16, 18,
23, 25, 30
18 3, 5,
10, 12, 17,
19, 24, 26
9, 15, 17
18, 29
8, 29 9, 15, 17
18, 29
12. 7 21 10 02, 16 8 09,16 2, 7, 9,
14, 16, 21,
23, 28, 30
2 1, 3, 8,
10, 15,
17, 22, 29
6, 8, 9, 13 13 6, 8,
9, 13

Druh
skúšky

mes.

TIBA
Železničiarska18
Bratislava

TINA
Mostná 66
Nitra

TIBB
Partizánska cesta 71
Banská Bystrica

TIKO
Južná trieda 95
Košice

TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ

§17 

Obsluha 

technických 

zariadení

1.
2.        
3.                  
4.                        
5.                        
6. 1, 23 15, 29 4, 23

07, 14
21, 28

7, 14,
21, 28

07, 14,
 21, 28, 29

1, 3, 8, 10,
15, 17, 22,
24, 29, 30
17 2, 4, 9,
11, 16, 18,
23, 25, 30
14, 17,
22, 29
7, 28 14, 17,
22, 29
7. 8, 21 8, 21

06, 13
 20, 27

5, 12,
19, 26

07, 14,
 21, 28,

1, 6, 8,
13, 15, 20,
22, 27, 29
2, 7, 9,
14, 16, 21,
23, 28, 30
5, 6, 8,
14, 15,
16, 19, 26
12, 26 5, 6, 8,
14, 15,
16, 19, 26
8. 11 17 11

2,
09, 16
23, 30

2, 9, 16,
23, 30

2,
09, 16
 23, 30,

3, 5, 10
12, 17, 19
24, 26, 31
4, 6,
11, 13, 18,
20 25, 27
9, 16, 18,
23, 30
2 9, 16,18,
23, 30
9. 8, 22 21, 28 9, 22

06, 13,
 20, 27

6, 13,
20, 27

06, 13,
 20, 27,

2, 7, 9,
14, 16, 21,
23, 28, 30
23 1, 3, 8,
10, 15, 17,
22, 24, 29
6, 13, 15,
16, 20, 28
6, 27 6, 13, 15,
16, 20, 28 
10. 5, 27 12, 26 8, 28

04, 11,
18, 25

4, 11,
18, 25

04, 11,
 18, 25,

5, 7,
12, 14, 19,
21, 26, 28
21 1, 6, 8,
13, 15, 20,
22, 27, 29
4, 11, 13,
20, 25
11 4, 11, 13,
20, 25
11. 2, 23 9, 23 2, 23

08, 15
22, 29

8, 15,
22, 29

08, 15,
 22, 29,

2, 4, 9,
11, 16, 18,
23, 25, 30
18 3, 5,
10, 12, 17,
19, 24, 26
9, 15, 17,
18, 29
8, 29 9, 15,
17, 18, 29
12. 3, 15 7, 14 3, 15 06, 13 6, 13 06, 13, 2, 4, 9,
11, 16, 18,
23, 25, 30
2

1, 3, 8,
10, 15, 
17,
22, 24, 29

6, 8,
9, 13
13 6, 8,
9, 13
Druh
skúšky
mes.

TIBA
Železničiarska 18
Bratislava

TINA
Mostná 66
Nitra

TIBB
Partizánska cesta 71
Banská Bystrica

TIKO
Južná trieda 95
Košice

TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ TZ ZZ PZ

§18

Pracovníci

na

​opravy

1.
2.        
3.      
4.                      

 

5.                      

 

6. 2, 24 29 2, 24

07, 14,

21, 28

7, 14,
21, 28

07, 14,

 21, 28, 29

1, 3, 8,
10, 15, 
17,
22, 24, 29

17

2, 4, 9,
11, 
16, 18,
23, 25, 30

14, 17,
22, 29
7, 28 14, 17,
22, 29
7. 7, 22   7, 22

05, 12,

19, 26

5, 12,
19, 26

05, 12,

 19, 26

1, 6, 8,
13, 15, 
20,
22, 27, 29

 

2, 7, 9,
14, 16, 
21,
23, 28, 30

5, 6, 8,
14, 
15,
16, 19, 26

12

5, 6, 8,
14, 
15,
16, 19, 26

8. 24   27

02, 09, 16,

23, 30,

2, 9, 16,
23, 30

02, 09, 16,

23, 30,

3, 5, 10,
12, 17, 
19,
24, 26, 31

 

4, 6,
11, 13, 
18,
20 25, 27

9, 16, 18,
23, 30
  9, 16, 18,
23, 30
9. 7, 23 28 7, 23

06, 13,

20, 27

6, 13,
20, 27

06, 13,

 20, 27

2, 7, 9,
14, 16, 
21,
23, 28, 30

23

1, 3, 8,
10, 15, 
17,
22, 24, 29

6, 13, 15

16, 20, 28

6, 27

6, 13, 15

16, 20, 28

10. 5, 27 19 5, 27

04, 11,

 18, 25

4, 11,
28, 25

04, 11,

 18, 25

5, 7,
12, 14, 
19,
21, 26, 28

21

1, 6, 8,
13, 15, 
20,
22, 27, 29

4, 11, 13,
20, 25
11 4, 11, 13,
20, 25
11.

8, 12,

25

9

8, 12,

25

08, 15,

 22, 29

5, 15,
22, 29

08, 15

 22, 29

2, 4, 9,
11, 16, 
18,
23, 25, 30

18

3, 5,
10, 12, 
17,
19, 24, 26

9, 15, 17

18, 29

8, 29

9, 15, 17

18, 29

12. 2, 14 21 2, 14 06, 13 6, 13 06, 13

2, 7, 9,
14, 16, 
21,
23, 28, 30

2

3, 5,
10, 12, 
17,
19, 24, 26

6, 8,
9, 13
13 6, 8,
9, 13
Druh
skúšky
mes.

TIBA
Železničiarska 18
Bratislava

TINA
Mostná 66
Nitra

TIBB
Partizánska cesta 71
Banská Bystrica

TIKO
Južná trieda 95
Košice

EZ EZ EZ EZ

§ 21

§ 22

§ 23

§ 24

1.
2.  
3.  
4.      
5.        
6. 10, 24 9, 23 18 7, 21
7.
8. 9
9. 9, 23 8, 22 24 6, 20
10. 7 13, 27 22 4, 18
11. 4 10, 24 19 8, 22
12. 2 8, 22 3 6, 13