Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2015
  1. STN EN 14161 + A1 (45 2221): 09.15 „Ropný a plynárenský priemysel. Potrubné dopravné systémy (ISO 13623: 2009 modifikovaná)“ (anglická verzia normy),                                                                                                                    
  2. STN EN ISO 9606 – 1 (05 0712): 10.15 „Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné  zváranie. Časť 1: Ocele“,
  3. STN P CEN/TS 16769 (07 8212): 10.15 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Terminológia“ (anglická verzia normy),
  4. STN EN 12007 – 3 (38 6409): 10.15 „Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické požiadavky na prevádzku plynvodov z ocele“ (anglická verzia normy).
  5. STN EN 13611 (06 1821): 11.15 „Bezpečnostné a ovládacie zariadenia horákov a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá. Všeobecné požiadavky“ (anglická verzia normy).

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.