Kontakty

Pre urýchlenie vybavenia Vašej žiadosti odporúčame zaslať žiadosť vyplnením formulára alebo osobne doručiť požiadavky priamo na adresu niektorého z našich regionálnych pracovísk podľa ich územného rozdelenia. 

Ak potrebujete zistiť, ktoré naše pracovisko pokrýva Váš okres, pomôže Vám mapka alebo zoznam okresov, ktoré vás presmerujú na kontakty príslušného pracoviska

Pracovisko Bratislava Pracovisko Nitra Pracovisko B.Bystrica Pracovisko Košice

Zoznam okresov SR