Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Termíny aktualizačných odbor. príprav 2017

 

Termíny aktualizačných odborných príprav v roku 2017

Pracovisko

MES.

TIBA

TINA

TIBB

TIKO

Druh zariadenia

TZ

ZZ

PZ

EZ

TZ

ZZ

PZ

EZ

TZ

ZZ

PZ

EZ

TZ

ZZ

PZ

EZ

§ 16

Revízny technik

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

21

 

 

16

15

23

 

8

 

15

 

 

 

 

 

3.

14

 

17

 

 

 

 

 

 

15

 

 

8

15

22

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

24

 

3

10

17

 

6.

13

20

16

 

28

27

15

 

 

14

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

11

18

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

19

 

 

28

27

14

 

13

 

20

 

 

 

 

 

10.

10

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

18

25

 

11.

 

21

 

 

30

22

23

 

8

 

15

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

13

13

 

§ 17

Obsluha technických zariadení

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

14

 

 

16

15

23

 

1

 

22

 

 

 

 

 

3.

21

 

24

 

 

 

 

 

 

15

 

 

8

15

22

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

24

 

3

10

17

 

6.

20

13

23

 

28

27

15

 

 

14

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

28

 

 

 

 

 

9.

 

26

 

 

28

27

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

17

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

18

25

 

11.

 

14

 

 

30

22

23

 

22

 

23

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

13

13

 

§ 18

Pracovníci na opravy

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

21

 

 

16

15

23

 

8

 

15

 

 

 

 

 

3.

14

 

17

 

 

 

 

 

 

15

 

 

8

15

22

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

24

 

3

10

17

 

6.

13

20

16

 

28

27

15

 

 

14

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

19

 

 

28

27

14

 

13

 

20

 

 

 

 

 

10.

17

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

18

25

 

11.

 

21

 

 

30

22

23

 

8

 

15

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

13

13

 

§ 21, § 22, 

§ 23, § 24

Elektrotechnik

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2.

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

20

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

4.

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

6.

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

9

 

 

 

12

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

7

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

25

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

23

11.

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

13

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Poznámka: Čísla udávajú deň konania aktualizačnej odbornej prípravy v príslušnom mesiaci. Podrobnejšie informácie získate na pracoviskách TI, a.s. AOP budú vykonávané priebežne v roku podľa požiadaviek objednávateľov.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.