Kontakty

Regionálna kancelária Prešov

Adresa kancelárie:
Duchnovičovo námestie 1, 
080 01 Prešov 
Pred osobnou návštevou odporúčame vopred zavolať.

Pre poštový styk používajte adresu:
Technická inšpekcia, a.s.
Južná trieda 95,
040 01  Košice.

Kontaktná osoba:
Ing. Gabriela Krišková

Telefón:   0905 906 517
Email:      kriskova@tisr.sk

Stránkové dni:
streda, štvrtok
07,30 – 14,00 hod., 
prípadne podľa telefonickej dohody