Kontakty

pracovisko  ústredie 

Technická inšpekcia, a.s.
Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
Email: tisr@tisr.sk

sekretariát
0905 808 421

Oznamujeme našim klientom a obchodným partnerom,
že Ústredie spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. sa sťahuje do nových priestorov.

Od 20.5.2024 nás nájdete na novej adrese:

Lakeside Park 01 
Tomášikova 64
831 04 Bratislava

 

Generálny riaditeľ 

Meno
Funkcia
Telefón
Email
Jurík Vladimír JUDr. generálny riaditeľ 02 / 49208 100 jurik@tisr.sk
Koczmanová Iveta asistentka GR 02 / 49208 100 koczmanova@tisr.sk
Danečko Andrej, Ing. obchodný manažér +421 905 906 521 danecko@tisr.sk

Organizačno-právny odbor

Meno
Funkcia
Telefón
Email
Mižáková Valéria JUDr. riaditeľ OPO 02 / 49208 126 mizakova@tisr.sk
Bezáková Jana Mgr. právnik 02 / 49208 101 bezakova@tisr.sk
Homoľová Andrea JUDr. právnik 02 / 49208 125 homolova@tisr.sk
Trebatický Ivan JUDr. právnik - kontrolór 02 / 49208 127 trebaticky@tisr.sk
Babiaková Patrícia Ing. manažérka kvality 02 / 49208 129 babiakova@tisr.sk
Gazdačková Eva personalistka 02 / 49208 122 gazdackova@tisr.sk

Technický odbor

Meno
Funkcia
Telefón
Email
Pribula Peter Ing. riaditeľ TO 02 / 49208 107 pribula@tisr.sk
Grznárová Monika referent technického odboru 02 / 49208 109 grznarova@tisr.sk
Paška Róbert Ing. ústredný inšpektor STR +421 907 780 062 paska@tisr.sk
Mihálka Adam, Ing. ústredný inšpektor ZZ, inšpektor STR +421 908 973 367 mihalka@tisr.sk
Hušek Peter, Ing. ústredný inšpektor EZ +421 905 401 504 husek@tisr.sk
Kamzík Matúš Ing. ústredný inšpektor PZ +421 915 881 443 kamzik.matus@tisr.sk
Gál Attila, Ing. ústredný inšpektor TZ +421 905 808 025 galattila@tisr.sk
Maljarčik Samuel, Ing. ústredný inšpektor DOK/STA +421 905 808 079 maljarcik@tisr.sk
Martyniuk Dmitrii technický expert 02 / 49205 105 martyniuk@tisr.sk
Papáč Kamil Ing. informatik 02 / 49208 123 papac@tisr.sk
Skokňa Juraj informatik 02 / 49208 123 skokna@tisr.sk
Bihari Karol informatik 02 / 49208 123 bihari@tisr.sk

Ekonomický odbor

Meno
Funkcia
Telefón
Email
Hrivnáková Jaroslava Ing. riaditeľ EO 02 / 49208 102 hrivnakova@tisr.sk
Blažíčková Simona vedúci finančného oddelenia 02 / 49208 116 blazickova@tisr.sk
Dubai Silvia Ing. všeobecný účtovník 02 / 49208 117 silvia.dubai@tisr.sk
Mikuličová Danka pokladňa, finančný účtovník 02 / 49208 114 mikulicova@tisr.sk
Izáková Barbora finančný účtovník 02 / 49208 115 izakova@tisr.sk
Gasidlová Angelika referent hospodárskej správy 02 / 49208 119 gasidlova@tisr.sk
Gubo Ján referent hospodárskej správy 02 / 49208 120 gubo@tisr.sk
Štrbová Elena mzdový účtovník 02 / 49208 121 strbova@tisr.sk