Kontakty

Regionálna kancelária Prešov

Adresa kancelárie:
Duchnovičovo námestie 1, 
080 01 Prešov 
Pred osobnou návštevou odporúčame vopred zavolať.

Pre poštový styk
používajte adresu:

Technická inšpekcia, a.s.
Hollého 3
040 01  Košice

Kontaktná osoba:


Telefón:   0918 596 734
Email:       tiko@tisr.sk