Kontakty

Regionálna kancelária Žilina

Adresa kancelárie:

Technická inšpekcia, a.s.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

Prosíme, na uvedenú adresu neposielať listovú korešpondenciu ani zásielky, s výnimkou telefonickej dohody s inšpektorom.

 

Stránkové dni:
Po - Pia
07,30 – 14,00 hod., 

prípadne podľa telefonickej dohody

Priezvisko a meno
Funkcia
Mobil
Email
Novotný Jozef, Ing. inšpektor ZZ 0905 808 076 novotny@tisr.sk
Pažický Rastislav, Ing. inšpektor PZ 0907 829 468 pazicky@tisr.sk
Špaňo Peter, Ing. inšpektor TZ 0905 906 514 spano@tisr.sk
Šimášek Štefan inšpektor TZ 0918 439 725 simasek@tisr.sk
Paška Robert, Ing. inšpektor STR 0907 780 062 paska@tisr.sk