Výchova a vzdelávanie

Rekvalifikácia

Naša spoločnosť organizuje v rámci výchovy a vzdelávania osôb rôzne vzdelávacie aktivity, ktoré sú po ich absolvovaní v rámci rekvalifikácie nezamestnaných preplácané úradmi práce.

V prípade, že máte záujem o absolvovanie takejto vzdelávacej aktivity, kontaktujte naše regionálne pracoviská

Rozsah rekvalifikácie:

  1. Obsluha tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení v zmysle §17 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
  2. Oprava tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení v zmysle §18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
  3. Revízny technik tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení v zmysle §16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
  4. Elektrotechnik, samostatný elektrotechnik a elektrotechnik na riadenie činnosti v zmysle §21, §22, §23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
  5. Revízny technik elektrických zariadení v zmysle §24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pre bližšie informácie o rekvalifikácii navštívte web Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

http://www.upsvar.sk/br/sluzby-zamestnanosti/re-pas.html?page_id=585962