Výchova a vzdelávanie

Chceš novú prácu alebo udržať si súčasnú prácu?

Vieme Ti pomôcť získať novú prácu alebo udržať si terajšiu pracovnú pozíciu. Je to jednoduché. 

Všetko čo k tomu potrebuješ je vzdelávať sa, t. j. absolvovať odborné školenie u nás. 

Odborné školenie pritom môžeš mať zadarmo, ak využiješ financovanie cez projekt NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA.

Projekt je financovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.
Cieľová skupina:

  1. záujemcovia o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
  2. občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzačom o zamestnanie

Postup

  1. stiahnuť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie
  2. vyplniť žiadosť
  3. podať ju na miestny úrad práce
  4. vybrať si konkrétne vzdelávanie – školenie
  5. žiadosť predložiť úradu práce najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA VZDELÁVANIE ZÁUJEMCU O ZAMESTNANIE

Základné informácie o projekte sú uvedené tu.

Na príspevok na vzdelávanie nie je právny nárok a nie je schválený automaticky každému. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posudzuje každú žiadosť individuálne.

Ďalšie informácie o projekte nájdeš Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa > ÚPSVaR (gov.sk).