Kontakty

pracovisko  Bratislava

Technická inšpekcia, a.s.
Železničiarska 18
811 04  Bratislava

Email   tiba@tisr.sk

Podateľňa pre žiadosti,
evidencia spisov

02 / 57267 040

Email   podajtiba@tisr.sk

 

 

 

 

Riaditeľ pracoviska 

Meno
Funkcia
Telefón
Mobil
Email
Kamzík Jozef, Ing.

riaditeľ pracoviska,

ústredný inšpektor TZ a PZ

02 / 57267 033 0907 829 428 kamzik@tisr.sk

Oddelenie inšpektorov

Meno
Funkcia
Telefón
Mobil
Email
Dubai Marian, Ing. vedúci oddelenia, inšpektor TZ 0/ 57267 0212 0905 808 053 dubai@tisr.sk
Izakovič Ľuboš, Ing. inšpektor PZ

02 / 57267 050

0905 906 520 izakovic@tisr.sk
Peťko Tibor, Ing. inšpektor TZ (PZ) 02 / 57267 025 0905 808 006 petko@tisr.sk
Porubský René, Ing. inšpektor TZ 02 / 57267 025 0905 906 510 porubsky@tisr.sk
Vasiľ Pavol, Ing. inšpektor TZ 02 / 57267 053 0905 808 353 vasil@tisr.sk
Scheip Slavomír, Ing. inšpektor TZ 02 / 57 267 035 0908 469 527 scheip@tisr.sk
Hanic Ján, Ing. inšpektor PZ 02 / 57267 055 0905 808 003 hanic@tisr.sk
Lukáč Pavol, Ing. inšpektor PZ 02 / 57 267 055    lukac@tisr.sk

 Hamšík Ľubomír, Ing

inšpektor STR (TZ)

02 / 57267 020

0915 770 400

hamsik@tisr.sk
Dolinský Dušan, Ing. inšpektor EZ 02 / 57267 062 0905 906 521 dolinsky@tisr.sk
Bánovský Jaroslav inšpektor ZZ 02 / 57267 013 0905 808 009 banovsky@tisr.sk
Bartošík Branislav, Ing. inšpektor ZZ 02 / 57267 014 0908 715 518 bartosik@tisr.sk
Halagan Vladimír, Ing. inšpektor ZZ 02 / 57267 012 0918 439 680 halagan@tisr.sk
Károlyiová Romana, Ing. inšpektor ZZ 02 / 57267 013 0905 808 363 karolyiova@tisr.sk
Zvára Jozef, Ing. inšpektor EZ 02 / 57267 060 0905 808 015 zvara@tisr.sk
Hutyra Miroslav inšpektor EZ 02 / 57267 057 0905 808 004 hutyra@tisr.sk
Slávik Marcel, Ing. inšpektor EZ   0905 808 365 slavik@tisr.sk
Lužica František, Ing. inšpektor EZ   0905 394 220 luzica@tisr.sk
Gazda Maroš, Ing. inšpektor STR 02 / 57267 022 0918 439 652 gazda@tisr.sk

Dokumentácia stavieb

Meno
Funkcia
Telefón
Mobil
Email
Bajnerová Zdena, Ing. inšpektor DOK/STA 02 / 57267 031   bajnerova@tisr.sk
Maljarčik Samuel, Ing. ústredný inšpektor DOK/STA 02 / 57267 030 0905 808 079 maljarcik@tisr.sk

Operačný manažment

Meno
Funkcia
Telefón
Mobil
Email
Doležalová Katarína vedúca EOO 02 / 57267 045 0905 808 134 dolezalova@tisr.sk
Jakabová Mária podateľňa 02 / 57267 040 0918 758 027 jakabova@tisr.sk
Lanczová Žaneta referent databázy 02 /57267 048   lanczova@tisr.sk
Bojsová Ingrid, Ing. fakturantka, pokladňa 02 / 57267 042   bojsova@tisr.sk