Kontakty

pracovisko  Bratislava

Technická inšpekcia, a.s.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava

Email   tiba@tisr.sk

Podateľňa pre žiadosti,
evidencia spisov

0918 758 027

Email   podajtiba@tisr.sk

 

 

Naša nová adresa:

Lakeside Park 01
Tomášikova 64
831 04 Bratislava

 

 

Riaditeľ pracoviska 

Meno
Funkcia
Telefón
Mobil
Email
Kamzík Jozef, Ing.

riaditeľ pracoviska

02 / 57267 033 0907 829 428 kamzik@tisr.sk

Oddelenie inšpektorov

Meno
Funkcia
Telefón
Mobil
Email
Dubai Marian, Ing. vedúci oddelenia, inšpektor TZ   0905 808 053 dubai@tisr.sk
Izakovič Ľuboš, Ing. inšpektor PZ

 

0905 906 520 izakovic@tisr.sk
Peťko Tibor, Ing. inšpektor TZ (PZ)   0905 808 006 petko@tisr.sk
Porubský René, Ing. inšpektor TZ   0905 906 510 porubsky@tisr.sk
Vasiľ Pavol, Ing. inšpektor TZ   0905 808 353 vasil@tisr.sk
Scheip Slavomír, Ing. inšpektor TZ   0908 469 527 scheip@tisr.sk

Hamšík Ľubomír, Ing

inšpektor STR (TZ)

 

0915 770 400

hamsik@tisr.sk
Bánovský Jaroslav             inšpektor ZZ                                                0905 808 009  banovsky@tisr.sk
Bartošík Branislav, Ing. inšpektor ZZ   0908 715 518 bartosik@tisr.sk
Károlyiová Romana, Ing. inšpektor ZZ   0905 808 363 karolyiova@tisr.sk
Zvára Jozef, Ing. inšpektor EZ   0905 808 015 zvara@tisr.sk
Hutyra Miroslav inšpektor EZ   0905 808 004 hutyra@tisr.sk
Slávik Marcel, Ing. inšpektor EZ 0905 808 365 slavik@tisr.sk
Lužica František, Ing. inšpektor EZ   0905 394 220 luzica@tisr.sk
Gazda Maroš, Ing. inšpektor STR   0918 439 652 gazda@tisr.sk

Dokumentácia stavieb

Meno
Funkcia
Telefón
Mobil
Email
Paulech Andrej, Ing. inšpektor DOK/STA 02 / 57267 031 0908 706 367 paulech@tisr.sk

Operačný manažment

Meno
Funkcia
Telefón
Mobil
Email
Doležalová Katarína vedúca EOO 02 / 57267 045 0905 808 134 dolezalova@tisr.sk
Jakabová Mária podateľňa 02 / 57267 040 0918 758 027 jakabova@tisr.sk
Lanczová Žaneta referent databázy 02 / 57267 048   lanczova@tisr.sk
Bojsová Ingrid, Ing. fakturantka, pokladňa 02 / 57267 042   bojsova@tisr.sk