Kontakty

kontakt pre médiá 

Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 
821 01 Bratislava

JUDr. Mižáková Valéria
e-mail:    tisr@tisr.sk
mobil:    0918 627 40
tel.:         02 / 49 208  126