Kontakty

kontakt pre médiá 

Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 
821 01 Bratislava

JUDr. Mižáková Valéria

e-mail:    tisr@tisr.sk
mobil:     0918 627 403
tel.:          02/49 208  126