Výchova a vzdelávanie

Čo chceme pre Vás urobiť:

 • Vykonávať vzdelávanie odborných pracovníkov z oblasti technických zariadení prostredníctvom odborných prednášok...
 • Prispieť k osvojeniu si technických a právnych vedomostí z príslušnej oblasti technických zariadení a tým zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Poskytnúť možnosť priameho porovnania prístupov TI, a.s., k reálnym problémom...
 • Preferujeme učenie sa prostredníctvom skúseností, ktoré je efektívnejšou cestou v získavaní nových poznatkov a schopností.
 • Vďaka skúsenostiam, ktoré u nás získate, znásobíte potenciál vašej firmy.
 • Záleží nám na tom, aby sa klienti u nás dobre cítili a opätovne sa k nám vrátili kvôli zvyšovaniu kvalifikácie.

TI, a.s., vzdeláva svojich klientov v troch oblastiach:

 • školením v rámci odborných príprav v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z.,
 • organizovaním odborných seminárov vyhradených technických zariadení z oblasti TZ, ZZ, PZ a EZ,
 • usporadúvaním Konferencie Bezpečnosť technických zariadení raz do roka.

Odborné prípravy vykonávame na základe oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce (NIP):

 • 02.1 – Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových – číslo oprávnenia:VVZ-1067/07-02.1
 • 02.2 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových – číslo oprávnenia:VVZ-1066/07-02.2
 • 02.3 – Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových – číslo oprávnenia:VVZ-1065/07-02.3
 • 03.1– Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích – číslo oprávnenia:VVZ-0944/07-03.1
 • 03.2 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na mobilné žeriavy výložníkového typu, vežové žeriavy výložníkového typu, pohyblivé pracovné plošiny na podvozku s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m – číslo oprávnenia:VVZ-0943/07-03.2
 • 03.3 – Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na opravy osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb – číslo oprávnenia:VVZ-0945/07-03.3
 • 04.1 – Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových – číslo oprávnenia:VVZ-1070/07-04.1
 • 04.2 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových – číslo oprávnenia:VVZ-1069/07-04.2
 • 04.3 – Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových – číslo oprávnenia:VVZ-1068/07-04.3
 • 05.1 – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
  – číslo oprávnenia:VVZ-0908/07-05.1
 • 05.2 – Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických – číslo oprávnenia:VVZ-0909/07-05.2