O nás

Zahájenie TIC Council

a nášho členstva

novej medzinárodnej organizácii

pre oblasť skúšobníctva, inšpekcie a certifikácie


↑ klik ↑

Dňa 13.decembra 2018 bola v Paríži vytvorená nová medzinárodná organizácia, TIC Council, zahŕňajúca významné spoločnosti z oblasti skúšobníctva, inšpekcie a certifikácie.  Vznikla na základe zlúčenia doposiaľ existujúcich organizácií IFIA a CEOC International, čím sa spojilo 90 členských spoločností, aby spoločne a jednotne reprezentovali nezávislé overovanie treťou stranou v medzinárodnom rozmere.

„TIC Council ovplyvňuje vládnych činiteľov a ďalšie kľúčové subjekty zainteresované na vytváraní efektívnych riešení na ochranu verejnosti, napomáhanie trhu a podporu inovácií. Na základe skúseností a odbornosti našich členov sme hodnotnými poradcami pre tvorcov politík pri využívaní TIC činností. Napomáhame ďalšiemu rozvoju regulácií pre ochranu spotrebiteľov avšak bez prekážok trhu a bez bránenia rastu inovácií.“   - dodáva Hanane Taidi, Director General z TIC Council.

Viac informácii je uvedených v TIC Council factsheet

...prečo sme členmi a čo to pre nás znamená? čítaj v článku: Členstvo TI v TIC Council