O nás

Predstavenstvo spoločnosti Technická inšpekcia, a.s.

Ing. František Kavecký, predseda predstavenstva
Ing. Rastislav Fleško, podpredseda predstavenstva
Ing. Dušan Perniš, člen predstavenstva

Vedenie spoločnosti Technická inšpekcia, a.s.

JUDr. Vladimír Jurík, generálny riaditeľ 
Ing. Peter Pribula, riaditeľ technického odboru 
Ing. Jaroslava Hrivnáková, riaditeľka ekonomického odboru 
JUDr. Valéria Mižáková, riaditeľka organizačno-právneho odboru 

Regionálne pracoviská Technickej inšpekcie, a.s.

Ing. Kamzík Jozef, riaditeľ pracoviska Bratislava
Ing. Ján Hegyi, riaditeľ pracoviska Banská Bystrica
Mgr. Jarmila Zádoriová, riaditeľ pracoviska Košice
Ing. Roman Mihálik, riaditeľ pracoviska Nitra