Technická inšpekcia, a.s.

Technická inšpekcia, a. s.,

prijme inšpektora na pracovnú pozíciu:

INŠPEKTOR PLYNOVÝCH ZARIADENÍ (PZ)

Miesto práce
pracovisko Bratislava, Železničiarska 18, 811 04  Bratislava (a pracoviská SR v rámci ich pôsobnosti, zahraničné služobné cesty)

Druh pracovného pomeru
hlavný pracovný pomer

Termín nástupu
po výberovom konaní ihneď, prípadne dohodou

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • posudzovanie technickej bezpečnosti plynových zariadení 
 • posudzovanie dokumentácie stavieb, technológií a materiálov
 • vykonávanie úradných skúšok, opakovaných úradných skúšok a iných skúšok zariadení
 • preverovania odbornej spôsobilosti osôb a organizácií
 • posudzovania zhody

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Mzdové podmienky

 • 1100 – 2000 EUR - finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností uchádzača,
 • po skúšobnej dobe atraktívne prémie v závislosti od výkonu,
 • ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť, príspevok na stravu nad rozsah zákona a pod.).

Zamestnanecké výhody, benefity

 • odborný zácvik a možnosti ďalšieho odborného rastu (odborné kurzy, semináre, školenia) a zvyšovania kvalifikácie v oblasti bezpečnosti technických zariadení,
 • vlastné organizovanie pracovného času,
 • výkon práce prevažne mimo kancelárie,
 • služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet,
 • úhrady za používanie vlastného motorového vozidla na pracovné cesty,
 • možnosť účasti na tvorbe predpisov a noriem,
 • zahraničné pracovné cesty (podmienkou je znalosť jazyka).

Informácie o výberovom konaní

znalosť predpisov zákon č. 124/2006 Z. zákon č. 56/2018 Z. z., vyhl. č. 508/2009 Z. z. je výhodou.

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

VŠ vzdelanie 2. stupňa technického smeru so zameraním na stroje a zariadenia, výrobné a materiálové technológie, energetiku

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

 • práca s počítačom – používateľ MS Office 2013 a vyššie
 • znalosť princípov technickej bezpečnosti a jej kontroly,

Vodičský preukaz skupina B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
 • profesionálna dôveryhodnosť a technická spôsobilosť,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • schopnosť používať meracie prístroje,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
 • skúsenosti z rokovaní s klientom,
 • dobrý písomný prejav,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • vodičský preukaz (skupina B),
 • osvedčenie revízneho technika (vítané), nie je podmienkou,
 • vlastné motorové vozidlo s možnosťou využívania na pracovné cesty (vítané),
 • bydlisko v lokalite s predpokladaným výkonom činnosti (vítané).

 

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

 • akciová spoločnosť
 • hlavné zameranie - činnosť oprávnenej právnickej osoby v oblasti posudzovania bezpečnosti technických zariadení
 • akreditácia pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, certifikácia systémov manažérstva kvality a BOZP a certifikáciu osôb

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56
82101 Bratislava
http://www.tisr.sk

 

Pokyny pre uchádzačov

Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu. Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania.

Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Informácia k Politike pre dodržiavanie Etického kódexu

Technická inšpekcia, a.s. sa ako člen medzinárodnej organizácie TIC Council zaviazala dodržiavať princípy Etického kódexu. Za účelom zavedenia a dodržiavania princípov Etického kódexu vydala Technická inšpekcia, a.s. ako nástroj jednotného zabezpečenia výkonu činnosti Politiku pre dodržiavanie Etického kódexu. Princípy Etického kódexu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Politiky, sú zverejnené na webovom sídle (https://www.tisr.sk/o-nas/sme-clenom-tic-council/eticky-kodex.html) a sú k dispozícii už aj uchádzačom o zamestnanie. Zároveň sú zamestnanci s Politikou oboznamovaní aj pri nástupe do zamestnania. Zamestnanci sú povinní dôkladne sa oboznámiť s Politikou a dodržiavať princípy stanovené Politikou.

 

Kontaktná osoba na personálne oddelenie:
Eva Gazdačková
tel:  02/49 208 122 
gazdackova@tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s. 
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava