Kontakty

pracovisko  Košice

Technická inšpekcia, a.s.
Hollého 3
040 01  Košice

Email   tiko@tisr.sk

Podateľňa pre žiadosti,
evidencia spisov

055 / 7208 114

Email   podajtiko@tisr.sk

DOK/STA
0918 718 013

 

Riaditeľ pracoviska 

Meno
Funkcia
Mobil
Telefón
Email
Zádoriová Jarmila, Mgr. riaditeľka pracoviska 0917 475 111 055 / 7208 103 zadoriova@tisr.sk
Lengyelová Pavlína sekretárka RP    055 / 7208 108 lengyelova@tisr.sk

Oddelenie inšpektorov

Meno
Funkcia
Mobil
Email
Hreha Rastislav, Ing.                                                                              vedúci oddelenia,
inšpektor EZ
0905 808 031 hreha@tisr.sk
Ondira Jozef, Ing. inšpektor TZ 0905 808 028 ondira@tisr.sk
Radačovský Slavomír, Ing. inšpektor TZ 0905 808 032 radacovsky@tisr.sk
Grodný Slavomír, Ing. inšpektor TZ 0905 808 137 grodny@tisr.sk
Radačovský Branislav, Ing. inšpektor TZ 0905 808 019 branislav.radacovsky@tisr.sk
Sviatko Martin, Ing. inšpektor TZ 0905 401 501 sviatko@tisr.sk
Palatáš Sučíková Natália, Ing. inšpektor PZ 0908 973 020 sucikova@tisr.sk
Kebísek Matúš, Ing. inšpektor PZ 0905 808 005 kebisek@tisr.sk
Sedlák Peter, Ing. inšpektor PZ 0905 808 034 sedlak@tisr.sk
Mikolaj Ján, Ing. inšpektor EZ 0905 808 035  mikolaj@tisr.sk
Mazurek Martin, Ing. inšpektor EZ 0905 906 519 mazurek@tisr.sk
Kocian Kamil, Ing. inšpektor EZ 0905 906 518 kocian@tisr.sk
Pajtáš Pavol, Ing. inšpektor EZ 0905 722 627 pajtas@tisr.sk
Jurenka Vladimír, Ing. inšpektor EZ 0905 906 511 jurenka@tisr.sk
Javorský Jozef, Ing. inšpektor STR 0915 785 989 javorsky@tisr.sk
Pališin Matúš, Ing. inšpektor STR 0905 808 059 palisin@tisr.sk
Hrabčák Miroslav, Ing. inšpektor ZZ 0905 808 027 hrabcak@tisr.sk
Hanzel Igor, Ing. inšpektor ZZ 0905 808 029 hanzel@tisr.sk
Budzák Pavol, Ing. inšpektor ZZ 0905 797 938 budzak@tisr.sk
Halagan Vladimír, Ing. inšpektor ZZ 0918 439 680 halagan@tisr.sk

Dokumentácia stavieb

Meno
Funkcia
Mobil
Email
Matvejová Jana, Ing. inšpektor DOK/STA 0918 718 013 matvejova@tisr.sk

Operačný manažment

Meno
Funkcia
Mobil
Telefón
Email
Mikoláš Patlevičová Zdenka, Ing. vedúca EOO 0905 808 002 055 / 7208 111 patlevicova@tisr.sk
Priehradníková Ľubov fakturant   055 / 7208 106 hercegova@tisr.sk
Krišková Gabriela Ing. referent, podateľňa 0918 596 734 055 / 7208 114 kriskova@tisr.sk
Chomová Marta referent   055 / 7208 104 chomova@tisr.sk
Majerčíková Monika Ing. referent   055 / 7208 115 majercikova@tisr.sk