Zákaznícky servis

Opatrenia na zamedzenie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 
v podmienkach činnosti Technickej inšpekcie, a.s.

Technická inšpekcia, a.s., ako zamestnávateľ pre účely zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje, že všetky osoby uvedené v časti Kontakty sú riadnymi zamestnancami Technickej inšpekcie, a.s., ktorí pracujú pre spoločnosť na základe písomne uzavretej pracovnej zmluvy v zmysle Zákonníka práce.

Títo zamestnanci sú riadne prihlásení v Sociálnej poisťovni a spoločnosť odvádza za nich odvody v súlade s platnou legislatívou.