Výchova a vzdelávanie

Záväzná prihláška na konferenciu BTZ 2024

Objednávateľ     

  Priezvisko a meno, titul Email Telefón (mobil)
1.
2.
3.
4.
5.

 

Označte  druh účastníckeho poplatku:

        *) zľavnený poplatok poskytujeme objednávateľovi, ktorého jeden alebo viacerí zamestnanci sa zúčastnili konferencie aj v minulom roku

Poplatok zahŕňa náklady na občerstvenie počas prestávok v rokovaní, večerný raut, raňajky a obed prvý a druhý deň konferencie, zborník konferencie ako PDF na USB kľúči.

Ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku!