Výchova a vzdelávanie

Odborná príprava pre osoby na opravu plynových zariadení

Komu je určená - pre záujemcov - osoby na opravu plynových zariadení (2 dni) - ktorí chcú získať osvedčenie odborne spôsobilého pracovníka pynových zariadení podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Odborná príprava je ukončená odovzdaním POTVRDENIA o ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia.

Absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. je podmienkou na preverenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 14 vyhlášky č. 508/2009  Z. z. za účelom získania OSVEDČENIA na vykonávanie opravy u oprávnenej právnickej osoby – Technickej inšpekcie, a.s.

Pozri termíny na úvodnej stránke (Upozorňujeme, že pre získanie osvedčenia musíte okrem odbornej prípravy spĺňať aj požiadavky na odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009). V prípade záujmu môžete vyplniť žiadosť na našej stránke.

Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov priamo na pracovisku:

  • Bratislava (Ing. Dubai Marián 0905 808 053),
  • Nitra (Ing. Grman Jozef 0905 142 522),
  • Banská Bystrica (Ing. Bágel Jaroslav 0905 808 023)
  • Košice (Ing. Hreha Rastislav 0905 808 031).

Miesto a časový harmonogram školenia
Jednotlivé odborné prípravy organizujeme v školiacich miestnostiach našich regionálnych pracovísk. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod.
Presné miesto a časový harmonogram si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov.

Poplatky
Cena za odbornú prípravu sa stanovuje dohodou podľa počtu záujemcov na pracovisku. Poplatok zahŕňa školiaci materiál a občerstvenie.
V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

Program
Program je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR č. 356/2007 Z. z.