Overovanie bezpečnosti

Ponúkané služby v oblasti bezpečnosti detských ihrísk:

  1. Nezávislé posúdenie zhody zariadení detského ihriska s požiadavkami technických noriem pre výrobcov zariadení
  2. Kontrola detského ihriska po ukončení montáže v zmysle čl. 5.3 a 6.1a) STN EN 1176 – 7
  3. Hlavná ročná kontrola v zmysle čl. 6.1d) STN EN 1176 – 7
  4. Dobrovoľné posúdenie stavu bezpečnosti detského ihriska inšpekčným orgánom v ktoromkoľvek okamihu prevádzky detského ihriska
  5. Vykonávanie školení fyzických osôb, ktoré chcú vykonávať hlavné ročné, prevádzkové a bežné vizuálne kontroly detských ihrísk

Bližšie informácie na uvedených kontaktoch:

Pracovisko Bratislava
Ing. Samuel Maljarčík, + 421 905 808 079, maljarcik@tisr.sk

Pracovisko Nitra
Ing. Zuzana Ivančíková, +421 905 808 372, ivancikova@tisr.sk

Pracovisko Banská Bystrica
Ing. Danica Barnová, 048/ 4722 628, barnova@tisr.sk

Pracovisko Košice
Ing. Jana Matvejová, + 421 918 718 013, matvejova@tisr.sk