Odborné články k problematike VTZ

Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov

Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov

Článok vysvetľuje základné zásady bezpečnosti pri pohyblivých schodoch a chodníkoch z hľadiska predpisov a pôsobiacich rizík na cestujúcich.


Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Článok rozoberá spôsoby, akými je možné zvýšiť bezpečnosť existujúceho výťahu, ako aj hlavné rozdiely medzi modernizáciou a rekonštrukciou výťahu.


Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Článok analyzuje súčasný stav kontrol oceľových konštrukcií žeriavov vrátane ich dráh.


Zoznam nebezpečenstiev pri prácach na výťahu

Zoznam nebezpečenstiev pri prácach na výťahu

Zistite, aké nebezpečenstvá a ohrozenia sa vyskytujú pri prácach na výťahu.


Bezpečnosť starších výťahov

Bezpečnosť starších výťahov

Viete aká je úroveň bezpečnosti pri starších výťahoch?