Odborné články k problematike VTZ

Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Článok rozoberá spôsoby, akými je možné zvýšiť bezpečnosť existujúceho výťahu, ako aj hlavné rozdiely medzi modernizáciou a rekonštrukciou výťahu.


Výťahy inštalované v čase výstavby budovy

Výťahy inštalované v čase výstavby budovy

Zistite kedy je potrebné mať vykonané skúšky na výťahoch, ktoré sa používajú v čase výstavby budovy


Bezpečnosť starších výťahov

Bezpečnosť starších výťahov

Viete aká je úroveň bezpečnosti pri starších výťahoch?


Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Článok analyzuje súčasný stav kontrol oceľových konštrukcií žeriavov vrátane ich dráh.


Zoznam nebezpečenstiev pri prácach na výťahu

Zoznam nebezpečenstiev pri prácach na výťahu

Zistite, aké nebezpečenstvá a ohrozenia sa vyskytujú pri prácach na výťahu.