Odborné články k problematike VTZ

Opakované skúšky výťahov bez bremien pomocou senzora PS2

Opakované skúšky výťahov bez bremien pomocou senzora PS2

Článok vysvetľuje použitie senzorov zrýchlenia PS2 pri skúškach zachytávačov výťahov, ktoré simulujú plnú záťaž výťahu a umožňujú teda realizovanie skúšok výťahov bez bremien


Opakované úradné skúšky po premiestnení zdvíhacích zariadení

Opakované úradné skúšky po premiestnení zdvíhacích zariadení

Článok vysvetľuje požiadavky na opätovné uvedenie zdvíhacích zariadení do prevádzky - po premiestnení na iné miesto


Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov

Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov

Článok vysvetľuje základné zásady bezpečnosti pri pohyblivých schodoch a chodníkoch z hľadiska predpisov a pôsobiacich rizík na cestujúcich.


Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Článok rozoberá spôsoby, akými je možné zvýšiť bezpečnosť existujúceho výťahu, ako aj hlavné rozdiely medzi modernizáciou a rekonštrukciou výťahu.


Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Článok analyzuje súčasný stav kontrol oceľových konštrukcií žeriavov vrátane ich dráh.