Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Opravy ZZ


Výchova a vzdelávanie

Odborná príprava osôb na opravu zdvíhacích zariadení

Komu je určená - pre záujemcov - osoby na opravy výťahov (2 dni) - ktorí chcú získať osvedčenie odborne spôsobilého pracovníka zdvíhacích zariadení podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Odborná príprava je ukončená odovzdaním POTVRDENIA O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia.

Absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. je podmienkou na preverenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 14 vyhlášky č. 508/2009  Z. z. za účelom získania OSVEDČENIA na vykonávanie opravy u oprávnenej právnickej osoby – Technickej inšpekcie, a.s.

Pozri termíny na úvodnej stránke. (Upozorňujeme, že pre získanie osvedčenia musíte okrem odbornej prípravy spĺňať aj požiadavky na odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.). V prípade záujmu môžete vyplniť žiadosť na našej stránke.

Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov priamo na pracovisku v Bratislave (Ing. Dolinský 02/57267 062), v Nitre (Ing. Sládeček 037/7920 732), v Banskej Bystrici (Ing. Fekiač 048/47226 25) a v Košiciach (Ing. Kozák 055/7208 122).

Miesto a časový harmonogram školenia
Jednotlivé odborné prípravy organizujeme v školiacich miestnostiach našich regionálnych pracovísk. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod. 
Presné miesto a časový harmonogram si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov.

Poplatky
Cena za odbornú prípravu sa stanovuje dohodou podľa počtu záujemcov na pracovisku. Poplatok zahŕňa školiaci materiál a občerstvenie.
V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

Program
Program je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR č. 356/2007 Z. z.Koniec stránky.