Výchova a vzdelávanie

Odborná príprava osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení

Komu je kurz určený - pre záujemcov - osoby na obsluhu mobilného a vežového žeriava výložníkového typu (2 dni), osoby na obsluhu pohyblivých pracovných plošín (2 dni) - ktorí chcú získať preukaz odborne spôsobilého pracovníka na obsluhu zdvíhacích zariadení podľa § 17, ods. 2, písm. b vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Odborná príprava je ukončená odovzdaním POTVRDENIA O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia.

Absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. je podmienkou na preverenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 14 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. za účelom získania PREUKAZU na obsluhu príslušného vyhradeného zdvíhacieho zariadenia u oprávnenej právnickej osoby – Technickej inšpekcie, a.s. Pozri termíny na úvodnej stránke.

Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov priamo na pracovisku

  • Bratislava (Ing. Dubai Marián 0905 808 053),
  • Nitra (Ing. Šrank Matúš, 0907 840 449),
  • Banská Bystrica (Ing. Fekiač Jaroslav 0905 808 110)
  • Košice (Ing. Hreha Rastislav 0905 808 031).V prípade záujmu môžete vyplniť žiadosť na našej stránke.

Miesto a časový harmonogram školenia
Jednotlivé školenia organizujeme na našich regionálnych pracoviskách. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod.
Presné miesto a časový harmonogram si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov.

Poplatky
Cena za odbornú prípravu sa stanovuje dohodou podľa počtu záujemcov na pracovisku. Poplatok zahŕňa školiaci materiál a občerstvenie.
V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

Program
Program je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR č. 356/2007 Z. z.