Výchova a vzdelávanie

Odborná príprava elektrotechnikov podľa §21, §22 a §23

Komu je určená - pre záujemcov, ktorí chcú získať osvedčenie elektrotechnika podľa § 21, samostatného elektrotechnika podľa § 22, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Odborná príprava je ukončená preskúšaním počas písomnej skúšky s minimálnym počtom otázok 30 a ústnou skúškou s minimálnym počtom otázok 5 na odbornú spôsobilosť na činnosť na elektrických zariadeniach a vydaním OSVEDČENIA TI, a.s., oprávnenej vzdelávacej organizácie.

Upozorňujeme, že pre získanie osvedčenia musíte mať okrem odbornej prípravy splnenú aj predpísanú prax, vzdelanie, duševnú a fyzickú spôsobilosť podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite priamo s vedúcim oddelenia inšpektorov na konkrétnom pracovisku:

  • Bratislava (Ing. Dubai Marián 0905 808 053),
  • Nitra (Ing. Šrank Matúš, 0907 840 449),
  • Banská Bystrica (Ing. Fekiač Jaroslav 0905 808 110)
  • Košice (Ing. Hreha Rastislav 0905 808 031).

Na odbornú prípravu sa prihláste na pracovisku vo Vašom regióne, tam Vám tiež poskytnú všetky potrebné informácie. 

Miesto a časový harmonogram školenia
Jednotlivé odborné prípravy organizujeme v školiacich miestnostiach našich regionálnych pracovísk. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod.
Presné miesto a časový harmonogram si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov.

Poplatky
Cena za odbornú prípravu sa stanovuje dohodou podľa počtu záujemcov na pracovisku. Poplatok zahŕňa školiaci materiál, praktické ukážky meraní na meracích prístrojoch a občerstvenie.V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

Program
Program je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR č. 356/2007 Z. z.