Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Obsluha TZ


Výchova a vzdelávanie

Odborná príprava osôb na obsluhu tlakových zariadení

Komu je kurz určený - pre záujemcov - osoby na obsluhu kotlov I. až V. triedy (2 dni) - ktorí chcú získať preukaz odborne spôsobilého pracovníka tlakových zariadení podľa § 17 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.
Odborná príprava je ukončená odovzdaním POTVRDENIA o ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia.

Absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. je podmienkou na preverenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 14 vyhlášky č. 508/2009  Z. z. za účelom získania PREUKAZU na vykonávanie obsluhy u oprávnenej právnickej osoby – Technickej inšpekcie, a.s. Pozri termíny na úvodnej stránke. (Upozorňujeme, že pre získanie osvedčenia musíte okrem odbornej prípravy spĺňať aj požiadavky na odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009).

Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov priamo na pracovisku

Bratislave                  Ing. Dubai         0905 808 053
Nitre                                 Grman         0905 142 522
Banskej Bystrici        Ing. Bágel          0905 808 140
Košiciach                   Ing. Zádoriová  0917 475 111 (riaditeľka pracoviska)

V prípade záujmu môžete vyplniť žiadosť na našej stránke.

Miesto a časový harmonogram školenia
Jednotlivé odborné prípravy organizujeme v školiacich miestnostiach našich regionálnych pracovísk. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod. Presné miesto a časový harmonogram si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov.

Poplatky
Cena za odbornú prípravu sa stanovuje dohodou podľa počtu záujemcov na konkrétnom pracovisku. Poplatok zahŕňa školiaci materiál a občerstvenie.
V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

Program
Program je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR č. 356/2007 Z. z.Koniec stránky.