Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Obsluha ZZ


Výchova a vzdelávanie

Odborná príprava osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení

Komu je kurz určený - pre záujemcov - osoby na obsluhu mobilného a vežového žeriava výložníkového typu (2 dni), osoby na obsluhu pohyblivých pracovných plošín (2 dni) - ktorí chcú získať preukaz odborne spôsobilého pracovníka na obsluhu zdvíhacích zariadení podľa § 17, ods. 2, písm. b vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Odborná príprava je ukončená odovzdaním POTVRDENIA O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia.

Absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. je podmienkou na preverenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 14 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. za účelom získania PREUKAZU na obsluhu príslušného vyhradeného zdvíhacieho zariadenia u oprávnenej právnickej osoby – Technickej inšpekcie, a.s. Pozri termíny na úvodnej stránke.

Termíny konania odbornej prípravy si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov priamo na pracovisku

Bratislave                Ing. Dubai           0905 808 053
Nitre                         Ing. Mihálka       0908 973 367
Banskej Bystrici      Ing. Fekiač          0905 808 110
Košiciach                  Ing. Zádoriová   0917 475 111 (riaditeľka pracoviska) 

V prípade záujmu môžete vyplniť žiadosť na našej stránke.

Miesto a časový harmonogram školenia
Jednotlivé školenia organizujeme na našich regionálnych pracoviskách. Školenia sú celodenné: prevažne od 9.00 do 17.00 hod.
Presné miesto a časový harmonogram si dohodnite s vedúcim oddelenia inšpektorov.

Poplatky
Cena za odbornú prípravu sa stanovuje dohodou podľa počtu záujemcov na pracovisku. Poplatok zahŕňa školiaci materiál a občerstvenie.
V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

Program
Program je v súlade s rozsahom stanoveným vyhláškou MPSVaR č. 356/2007 Z. z.Koniec stránky.