Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Zdvíhacie zariadenia


Odborné články k problematike VTZ

Opakované úradné skúšky po premiestnení zdvíhacích zariadení

Opakované úradné skúšky po premiestnení zdvíhacích zariadení

Článok vysvetľuje požiadavky na opätovné uvedenie zdvíhacích zariadení do prevádzky - po premiestnení na iné miesto


Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov

Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov

Článok vysvetľuje základné zásady bezpečnosti pri pohyblivých schodoch a chodníkoch z hľadiska predpisov a pôsobiacich rizík na cestujúcich.


Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Článok rozoberá spôsoby, akými je možné zvýšiť bezpečnosť existujúceho výťahu, ako aj hlavné rozdiely medzi modernizáciou a rekonštrukciou výťahu.


Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Článok analyzuje súčasný stav kontrol oceľových konštrukcií žeriavov vrátane ich dráh.


Zoznam nebezpečenstiev pri prácach na výťahu

Zoznam nebezpečenstiev pri prácach na výťahu

Zistite, aké nebezpečenstvá a ohrozenia sa vyskytujú pri prácach na výťahu.
Koniec stránky.