Kariéra

Technická inšpekcia, a. s. (ústredie)

prijme pracovníčku na pracovnú pozíciu:

  • MZDOVÝ ÚČTOVNÍK

Miesto výkonu práce
Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy.

Spracovanie dochádzky zamestnancov.

Komunikácia s inštitútmi sociálneho zabezpečenia, daňovým úradom a štatistickým úradom.

Príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP.

Príprava mesačných mzdových uzávierok a reportov.

Zodpovednosť za uzávierku miezd a vypracovávanie požadovaných štatistik a reportov.

Sledovanie a implementácia legislatívnych zmien v spracovávanej oblasti.

Evidovanie a spracovávanie zrážok zo mzdy (stravné lístky, zálohy na mzdy, pôžičky, vyúčtovania, exekúcie a pod.)

Archivácia dokumentov na zverenom úseku.

Druh pracovného pomeru
Hlavný pracovný pomer

Mzdové podmienky
Mzda 1200,- €

Zamestnanecké výhody a benefity

Po skúšobnej dobe ponúkame ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť, karta MULTISPORT a pod.). Zároveň ponúkame možnosť profesijného rastu a rozvoja vo forme ďalšieho odborného vzdelávania (interné vzdelávanie, semináre, školenia).

Služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet.

Termín nástupu
Po výberovom konaní ihneď, prípadne dohodou.

Požiadavky na uchádzačov

Vzdelanie a prax
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo stredoškolské.

Znalosti
- práca s počítačom – používateľ (MS Windows, Microsoft 365),

- nutná znalosť/prax - SOFTIP (Personalistika a mzdy)     
 

Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
- profesionálna dôveryhodnosť,
- dobré komunikačné schopnosti,
- samostatnosť,
- organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
- dobrý písomný prejav,
- zdravotná spôsobilosť.

 

Informácie o organizácii
- akciová spoločnosť,
- hlavné zameranie posudzovanie bezpečnosti technických zariadení,
- akreditovaná pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, systémov manažérstva kvality, BOZP 

  a certifikáciu osôb.

 

Pokyny pre uchádzačov

Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu. Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania.

Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Kontaktná osoba na personálne oddelenie:
Eva Gazdačková
tel:  02/49 208 122 
gazdackova@tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s. 
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava

 

  • MZDOVÝ ÚČTOVNÍK

Miesto výkonu práce
Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Kompletné vedenie a spracovanie mzdovej agendy.
Spracovanie dochádzky zamestnancov.
Komunikácia s inštitútmi sociálneho zabezpečenia, daňovým úradom a štatistickým úradom.

Príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP.
Príprava mesačných mzdových uzávierok a reportov.

Zodpovednosť za uzávierku miezd a vypracovávanie požadovaných štatistik a reportov.

Sledovanie a implementácia legislatívnych zmien v spracovávanej oblasti.

Evidovanie a spracovávanie zrážok zo mzdy (stravné lístky, zálohy na mzdy, pôžičky, vyúčtovania, exekúcie a pod.)
Archivácia dokumentov na zverenom úseku.

Druh pracovného pomeru
Hlavný pracovný pomer

Mzdové podmienky
Mzda 1200,- €

Zamestnanecké výhody a benefity

Po skúšobnej dobe ponúkame ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť, karta MULTISPORT a pod.). Zároveň ponúkame možnosť profesijného rastu a rozvoja vo forme ďalšieho odborného vzdelávania (interné vzdelávanie, semináre, školenia).

Služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet.

Termín nástupu
Po výberovom konaní ihneď, prípadne dohodou.

Požiadavky na uchádzačov

Vzdelanie a prax
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo stredoškolské.

Znalosti
- práca s počítačom – používateľ (MS Windows, Microsoft 365),

- nutná znalosť/prax - SOFTIP (Personalistika a mzdy)     
 

Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
- profesionálna dôveryhodnosť,
- dobré komunikačné schopnosti,
- samostatnosť,
- organizačné schopnosti, schopnosť rozhodovať,
- dobrý písomný prejav,
- zdravotná spôsobilosť.

 

Informácie o organizácii
- akciová spoločnosť,
- hlavné zameranie posudzovanie bezpečnosti technických zariadení,
- akreditovaná pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, systémov manažérstva kvality, BOZP 

  a certifikáciu osôb.

 

Pokyny pre uchádzačov

Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu. Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania.

Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Kontaktná osoba na personálne oddelenie:
Eva Gazdačková
tel:  02/49 208 122 
gazdackova@tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s. 
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava