Certifikácia

Rozsah spôsobilosti certifikačného orgánu Technickej inšpekcie, a.s. (TI CQ)

Technická inšpekcia, a.s. má osvedčenie o akreditácií od Slovenskej národnej akreditačnej služby č. Q 012 na certifikáciu systémov manažérstva kvality v zmysle ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 v rozsahu činností podľa prílohy osvedčenia.

Technická inšpekcia, a.s.  má osvedčenie o akreditácií od Slovenskej národnej akreditačnej služby č. R 046 na certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle OHSAS 18001:2007 v rozsahu činností podľa prílohy osvedčenia.