Zoznam platných certifikátov vydaných certifikačným orgánom TI CQ k 28.02.2018

Reg. Číslo

Názov a adresa certifikovanej

organizácie

Predmet certifikácie

Podľa normy

Certifikát platný do

1044/5/2018-2

 

Suzhou Kunlun Heavy Equipment Manufacturing Co., Ltd.

No.599, Jinmao Road, Zhoushi Town, Kunshan City,

Jiangsu Province, P.R. China

Design and Manufacturing of Closed Die Forging

 

Návrh a výroba zápustkových výkovkov

ISO 9001:2015

01.04.2019

60/5/2016-3

PROFIMONTCRANE s.r.o.

Osloboditeľov 114

06 601 Humenné

Výroba, dodávka, montáž, rekonštrukcie

a servis zdvíhacích zariadení.

ISO 9001:2015

06.07.2019

889/5/2016-3

 

KOVOMALNAT s.r.o.

Račnica 711

013 05 Belá

 

Maliarske a natieračské práce.

ISO 9001:2015

19.08.2019

889/5/2016-4

KOVOMALNAT s.r.o.

Račnica 711

013 05 Belá

Maliarske a natieračské práce.

OHSAS 18001:2007

19.08.2019

545/5/2016-2

HOLUBEK, s.r.o.

Pod Brehom 1263/11

013 06 Terchová

 

Montáž a demontáž lešenia

ISO 9001:2015

20.09.2019

545/5/2016-3

HOLUBEK, s.r.o.

Pod Brehom 1263/11

013 06 Terchová

 

Montáž a demontáž lešenia

OHSAS 18001:2007

20.09.2019

1740/5/2016-2

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.

Mlynské Nivy 59/a

824 84 Bratislava

 

 

  • Zabezpečovanie spoľahlivej prevádzky prenosovej sústavy na účely prenosu elektriny  (400 kV, 220 kV a časti vedení 110 kV)
  • Zabezpečovanie tranzitu elektriny
  • Dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy, zabezpečovanie vyrovnanej bilancie výroby a spotreby sústavy
  • Prenos elektriny na základe zmlúv a koordinácia riadenia sústavy v rámci medzinárodne prepojených sústav
  • Poskytovanie systémových a podporných služieb
  • Údržba, obnova a rozvoj jednotlivých zariadení prenosovej sústavy a sústavy ako celku
  • OHSAS 18001:2007
 

01.02.2020

1377/5/2017-2

R.CH., s.r.o.

956 54 Ruskovce 88

 

 

Vývoj, výroba a servis prípojných vozidiel a nadstavieb motorových vozidiel a prípojných vozidiel, montáž a servis hydraulických rúk.

ISO 9001:2015

05.11.2020

87/5/2018-3

ELPATT spol. s r.o.

Geologická 10

821 06 Bratislava

 

 

 

Komplexné realizácie elektrických slaboprúdových a silnoprúdových inštalácií bez obmedzenia napätia a bleskozvodov vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, rekonštrukcie a údržby

a výroba elektrických rozvádzačov do 1000 V

ISO 9001:2015

01.03.2021

531/5/2018-2

HI – TECH ELEKTRO s.r.o.

Ádorská 5400

929 01 Dunajská Streda

Obchodná činnosť, projektovanie a výroba elektrických zariadení, montáž, údržba a oprava elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

ISO 9001:2015

11.05.2021

531/5/2018-3

HI – TECH ELEKTRO s.r.o.

Ádorská 5400

929 01 Dunajská Streda

Obchodná činnosť, projektovanie a výroba elektrických zariadení, montáž, údržba a oprava elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

OHSAS 18001:2007

11.05.2021

511/5/2018-2

T.O.D. spol. s r.o.

Vlčie hrdlo

824 12 Bratislava

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových, elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení, výchova a vzdelávanie v oblasti vyhradených technických zariadení, servis a opravy zdvíhacích zariadení.

ISO 9001:2015

25.06.2021

511/5/2018-3

T.O.D. spol. s r.o.

Vlčie hrdlo

824 12 Bratislava

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových, elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení, výchova a vzdelávanie v oblasti vyhradených technických zariadení, servis a opravy zdvíhacích zariadení.

OHSAS 18001:2007

25.06.2021

1102/5/2018-2

TT-VÝŤAHY s.r.o.

Beethovenova 26

917 08 TRNAVA

Výroba, montáž, rekonštrukcia, údržba, opravy a odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov a iných zdvíhacích zariadení.

ISO 9001:2015

17.08.2021

1099/5/2018-2

 

 

Výťahy Východ, s.r.o.

Údenárska 5172/3

080 01 Prešov

 

Výroba, montáž, rekonštrukcia, údržba, opravy a odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov a iných zdvíhacích zariadení.

ISO 9001:2015

14.09.2021

755/5/2018-2

ZPA Bratislava a.s.

Kulíškova 19

821 08 Bratislava

 

 

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a zariadení automatizovaného systému riadenia technologických procesov (ASRTP), vykonávanie funkčných skúšok zariadení ASRTP, návrh, projektovanie a inžinierska činnosť v oblasti vyhradených elektrických zariadení, zariadení ASRTP a merania a regulácie,

Inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov, vykonávanie účtovníctva.

ISO 9001:2015

12.07.2019

822/5/2016-3

ZPA Bratislava a.s.

Kulíškova 19

821 08 Bratislava

 

 

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a zariadení automatizovaného systému riadenia technologických procesov (ASRTP), vykonávanie funkčných skúšok zariadení ASRTP, návrh, projektovanie a inžinierska činnosť v oblasti vyhradených elektrických zariadení, zariadení ASRTP a merania a regulácie,

Inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov, vykonávanie účtovníctva.

OHSAS 18001:2007

12.07.2019

1229/5/2018-3

OLT s.r.o.

Žirany 187

951 74 Žirany

 

elektroinštalačné práce, montáž, oprava, údržba, rekonštrukcie, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu, montáž a údržba verejného osvetlenia vrátane prác vo výškach,

výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia

ISO 9001:2015

31.08.2021

1229/5/2018-4

VOLT s.r.o.

Žirany 187

951 74 Žirany

 

elektroinštalačné práce, montáž, oprava, údržba, rekonštrukcie, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu, montáž a údržba verejného osvetlenia vrátane prác vo výškach,

výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia

OHSAS 18001:2007

12.03.2021

1334/5/2018-2

Ing. Vlastimil Durkot – PROFIMONTCRANE

Osloboditeľov 114

066 01 Humenné

Výroba, dodávka, montáž, rekonštrukcia a servis zdvíhacích zariadení.

ISO 9001:2015

17.09.2021

45/5/2018-2

 

 

 

 

Shanghai Qingpu Fire Fighting Equipment Co., Ltd.,

No. 1988, Jihe Road, Huaxin Town, Shanghai, China

Design and manufacture of fire-fighting equipment

 

Návrh a výroba hasiacich prístrojov

ISO 9001:2015

10.10.2021