Zoznam platných certifikátov vydaných certifikačným orgánom TI CQ k 28.02.2018

Reg. Číslo

Názov a adresa certifikovanej organizácie

Predmet certifikácie

Podľa normy

Certifikát platný do

 

466/52015-3

 

Ekologj Group S.r.l.

Via F. Lana De Terzi, 55/57 – I – 25064 Gussago (BS),

Italy

 

 

Návrh a výroba LED osvetľovacích systémov a súvisiace montážne a údržbárske aktivity.

 

ISO 9001:2008

 

25.03.2018

 

Design and manufacturing of led lightning systems and related placing and maintenance activities.

 

307/5/2015-3

 

Top Sardegna Games S.r.l.

Via degli Artigiani, 3 – I – 09070 Bauladu (OR),

Italy

 

 

Montáž a údržba zábavných zariadení a PDA, vrátane výberu hotovosti a účtovníctva.

ISO 9001:2008

 

30.03.2018

Installation and maintenance of entertainment devices and PDA, including cash withdrawal and accountancy.

 

51/5/2015-2

 

Shanghai Yuanfeng High Pressure Container Co., Ltd.

No. 648, Nanqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District,

Shanghai, China

 

 

Návrh a výroba zváraných oceľových fliaš kategórie B2, špeciálnych fliaš kategórie B3 a tlakových nádob kategórie D1, D2.

ISO 9001:2008

 

02.04.2018

Design and Manufacture of Category B2 Welded Steel Cylinders, Category B3 Special Cylinders and Category D1, D2 Pressure Vessels.

 

118/5/2015-2

 

HI – TECH ELEKTRO s.r.o.

Ádorská 5400

929 01 Dunajská Streda

 

Obchodná činnosť, projektovanie a výroba elektrických zariadení, montáž, údržba a oprava elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

 

 

ISO 9001:2008

 

11.05.2018

 

118/5/2015-3

 

HI – TECH ELEKTRO s.r.o.

Ádorská 5400

929 01 Dunajská Streda

 

Obchodná činnosť, projektovanie a výroba elektrických zariadení, montáž, údržba a oprava elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

 

 

 

 

OHSAS 18001:2007

 

11.05.2018

 

868/5/2015-3

 

PFI S.r.l.

Via Garibaldi, 51 – I – 20013 Magenta (MI), Italy

 

 

Výroba a obchodovanie s priemyselnými ventilmi pre chemický, petrochemický a iný priemysel.

 

 

 

 

 


 

 

 

ISO 9001:2008

 

25.05.2018

Manufacturing and trade of industrial valves for chemical, petrochemical and industrial fields.

 

772/5/2015-2

 

T.O.D. spol. s r.o.

Vlčie hrdlo

824 12 Bratislava

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových, elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení, výchova a vzdelávanie v oblasti vyhradených technických zariadení, servis a opravy zdvíhacích zariadení.

 

 

ISO 9001:2008

 

25.06.2018

 

772/5/2015-3

 

T.O.D. spol. s r.o.

Vlčie hrdlo

824 12 Bratislava

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových, elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení, výchova a vzdelávanie v oblasti vyhradených technických zariadení, servis a opravy zdvíhacích zariadení.

 

 

OHSAS 18001:2007

 

25.06.2018

 

1050/5/2015-3

 

TT-VÝŤAHY s.r.o.

Beethovenova 26

917 08 TRNAVA

 

Výroba, montáž, rekonštrukcia, údržba, opravy a odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov a iných zdvíhacích zariadení.

 

 

ISO 9001:2008

 

17.08.2018

 

1126/5/2015-3

 

Yancheng Aotong Tesike Casting Industry Co., Ltd.

West Side of Hengxing Road, Nanyang Industry Park,

Dafeng City, Jiangsu Province, China

 

 

Výroba oceľových odliatkov pre ventily

 

 

 

ISO 9001:2008

 

05.10.2018

15.09.2018

Manufacture of Steel Casting for Valves

 

1051/5/2015-3

 

 

 

Výťahy Východ, s.r.o.

Údenárska 5172/3

080 01 Prešov

 

 

Výroba, montáž, rekonštrukcia, údržba, opravy a odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov a iných zdvíhacích zariadení.

 

 

ISO 9001:2008

 

15.10.2018

15.09.2018

 

69/5/2016-3

 

Suzhou Kunlun Heavy Equipment Manufacturing Co., Ltd.

No.599, Jinmao Road, Zhoushi Town, Kunshan City,

Jiangsu Province, P.R. China

 

 

Návrh a výroba zápustkových výkovkov

ISO 9001:2008

 

01.04.2019

15.09.2018

Design and Manufacturing of Closed Die Forging

 

1494/5/2016-2

 

Ing. Vlastimil Durkot – PROFIMONTCRANE

Osloboditeľov 114

066 01 Humenné

 

 

Výroba, dodávka, montáž, rekonštrukcia a servis zdvíhacích zariadení.

 

ISO 9001:2008

 

15.09.2018

 

60/5/2016-3

 

PROFIMONTCRANE s.r.o.

Osloboditeľov 114

06 601 Humenné

 

 

Výroba, dodávka, montáž, rekonštrukcie a servis zdvíhacích zariadení.

 

 

ISO 9001:2015

 

06.07.2019

 

822/5/2016-2

 

ZPA Bratislava a.s.

Kulíškova 19

821 08 Bratislava

 

 

 

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a zariadení automatizovaného systému riadenia technologických procesov (ASRTP), vykonávanie funkčných skúšok zariadení ASRTP, návrh, projektovanie a inžinierska činnosť v oblasti vyhradených elektrických zariadení, zariadení ASRTP a merania a regulácie,

Inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov, vykonávanie účtovníctva.

 

 

ISO 9001:2008

 

12.07.2019

15.09.2018

 

822/5/2016-3

 

ZPA Bratislava a.s.

Kulíškova 19

821 08 Bratislava

 

 

 

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a zariadení automatizovaného systému riadenia technologických procesov (ASRTP), vykonávanie funkčných skúšok zariadení ASRTP, návrh, projektovanie a inžinierska činnosť v oblasti vyhradených elektrických zariadení, zariadení ASRTP a merania a regulácie,

Inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov, vykonávanie účtovníctva.

 

 

OHSAS 18001:2007

 

12.07.2019

 

889/5/2016-3

 

KOVOMALNAT s.r.o.

Račnica 711

013 05 Belá

 

 

Maliarske a natieračské práce.

 

ISO 9001:2015

 

19.08.2019

 

889/5/2016-4

 

KOVOMALNAT s.r.o.

Račnica 711

013 05 Belá

 

 

Maliarske a natieračské práce.

 

OHSAS 18001:2007

 

19.08.2019

 

545/5/2016-2

 

HOLUBEK, s.r.o.

Pod Brehom 1263/11

013 06 Terchová

 

 

Montáž a demontáž lešenia

 

ISO 9001:2015

 

20.09.2019

 

545/5/2016-3

 

HOLUBEK, s.r.o.

Pod Brehom 1263/11

013 06 Terchová

 

 

Montáž a demontáž lešenia

 

OHSAS 18001:2007

 

20.09.2019

 

1740/5/2016-2

 

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.

Mlynské Nivy 59/a

824 84 Bratislava

 

 

  1. Zabezpečovanie spoľahlivej prevádzky prenosovej sústavy na účely prenosu elektriny  (400 kV, 220 kV a časti vedení 110 kV)
  2. Zabezpečovanie tranzitu elektriny
  3. Dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy, zabezpečovanie vyrovnanej bilancie výroby a spotreby sústavy

  4. Prenos elektriny na základe zmlúv a koordinácia riadenia sústavy v rámci medzinárodne prepojených sústav

  5. Poskytovanie systémových a podporných služieb

  6. Údržba, obnova a rozvoj jednotlivých zariadení prenosovej sústavy a sústavy ako celku

 

 

 

OHSAS 18001:2007

 

01.02.2020

 

32/5/2017-3

 

Shanghai Hongwei Aluminium Production Co. Ltd.,

No. 179 Songxiu Road, Zhaoxiang Town, Qingpu Industry Park, Shanghai, China

 

Design and Production of Gas Cylinders

 

ISO 9001:2008

 

14.09.2018

 

1377/5/2017-2

 

R.CH., s.r.o.

956 54 Ruskovce 88

 

 

 

 

Vývoj, výroba a servis prípojných vozidiel a nadstavieb motorových vozidiel a prípojných vozidiel, montáž a servis hydraulických rúk.

 

ISO 9001:2015

 

05.11.2020

 

87/5/2018-3

 

ELPATT spol. s r.o.

Geologická 10

821 06 Bratislava

 

Komplexné realizácie elektrických slaboprúdových a silnoprúdových inštalácií bez obmedzenia napätia a bleskozvodov vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, rekonštrukcie a údržby

a výroba elektrických rozvádzačov do 1000 V

 

 

ISO 9001:2015

 

01.03.2021