Certifikácia

Zariadenia detských ihrísk, športovo-rekreačné zariadenia a prostriedky ľudovej zábavy sú určené výrobky podľa Nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z. z.. Podľa tohto nariadenia vlády je výrobca takýchto zariadení povinný pred ich uvedením na trh vykonať posúdenie zhody, k čomu musí prizvať autorizovanú osobu. 

Technická inšpekcia, je autorizovaná osoba na posudzovanie zhody v rozsahu celého nariadenia vlády.

Povinnosť posúdenia zhody autorizovanou osobou podľa nariadenia vlády sa vzťahuje najmä na tieto zariadenia:

  • Zariadenia detských ihrísk podľa STN EN 1176
  • Trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia podľa STN EN 16 630
  • Multifunkčné ihriská podľa STN EN 15 312
  • Lanové parky podľa STN EN 15 567  
  • Lezecké steny podľa STN EN 12 572
  • Zariadenia pre parkour podľa STN EN 16 899
  • Zariadenia pre kolieskové športy podľa STN EN 14974
  • Nafukovacie hracie vybavenie  podľa STN EN 14960
  • Vybavenie zábavných parkov a lunaparkov podľa STN EN 13 814 

Medzi požiadavky noriem na tieto zariadenia patrí aj kontrola zariadení v prevádzke. Zariadenia podliehajú bežným vizuálnym kontrolám, prevádzkovým kontrolám a hlavným ročným kontrolám alebo periodickým kontrolám inšpekčnými orgánmi.  Tieto kontroly vykonáva Technická inšpekcia ako inšpekčný orgán typu A.