Certifikácia

Nariadenie vlády SR č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EU o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania jednoduchých tlakových nádob na trhu. 

(Toto Nariadenie vlády nadobúda účinnosť od 20. apríla 2016.)

Rozsah výrobkov

 1. sériovo vyrábané zvárané nádoby,
 2. vystavené vnútornému tlaku vyššiemu ako 0,5 bar,
 3. určené na vzduch alebo dusík,
 4. nie sú vystavené účinkom plameňa, a
 5. vyrobené z kvalitnej nelegovanej ocele alebo z nelegovaného hliníka, alebo z hliníkovej zliatiny,
 6. vyrobené z valcovitých častí kruhového prierezu alebo z dvoch klenutých dien,
 7. najvyšší pracovný tlak nádoby nie je väčší ako 30 barov,
 8. súčin najvyššieho pracovného tlaku v baroch a objemu nádoby v litroch nie je väčší ako 10 000 bar x liter,
 9. najnižšia pracovná teplota nie je nižšia ako -50 stupňov °C a najvyššia pracovná teplota nie je vyššia ako 300 stupňov °C pri oceľovej nádobe, alebo
 10. najnižšia pracovná teplota nie je nižšia ako -50 stupňov °C a najvyššia pracovná teplota nie je vyššia ako 100 stupňov °C pri nádobe z hliníka alebo hliníkových zliatin.

Negatívne vymedzenia

 • nádoby konštruované osobitne pre jadrové použitie, ktorých poškodenie môže spôsobiť únik rádioaktivity
 • nádoby určené na použitie do lodí alebo lietadiel alebo na pohon lodí alebo lietadiel
 • hasiace prístroje

Postupy posudzovania zhody (moduly)

Pred začatím výroby v prípade, ak je nádoba vyrobená v súlade s harmonizovanými normami

 • posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov bez preskúšania prototypu, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe (modul B – návrh typu) alebo
 • posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie, podporných dôkazov a preskúšania prototypu, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe (modul B – výrobný typ)

Pred začatím výroby v prípade, ak nie je nádoba vyrobená v súlade s harmonizovanými normami alebo je vyrobená len v čiastočnom súlade s nimi posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie, podporných dôkazov a preskúšania prototypu, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe (modul B – výrobný typ)

Pred uvedením na trh

 1. ak bezpečnostný súčin je väčší ako 3 000 bar × L

  zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom podľa (modul C 1),
 2. ak bezpečnostný súčin je väčší ako 200 bar × L a nie väčší ako 3 000 bar × L
 • zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C 1),
 • zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných intervaloch (modul C 2),
 1. ak bezpečnostný súčin je väčší ako 50 bar × L a nie väčší ako 200 bar × L
 • zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných intervaloch (modul C 2),
 • zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C),

Jednoduchá tlaková nádoba, ktorej bezpečnostný súčin je rovný alebo menší ako 50 bar x L musí byť navrhnuté a vyrobené v súlade so správnou inžinierskou praxou a nesmie byť označená označením CE.