Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Rozsah spôsobilosti CQ


Certifikácia

Rozsah spôsobilosti certifikačného orgánu Technickej inšpekcie, a.s. (TI CQ)

Technická inšpekcia, a.s. má osvedčenie o akreditácií od Slovenskej národnej akreditačnej služby č. Q 012 na certifikáciu systémov manažérstva kvality v zmysle ISO 9001 v rozsahu činností podľa prílohy osvedčenia.

Technická inšpekcia, a.s.  má osvedčenie o akreditácií od Slovenskej národnej akreditačnej služby č. R 046 na certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle ISO 45001 v rozsahu činností podľa prílohy osvedčenia. Koniec stránky.