Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Úvod_originalX

Prehľad  činností

Skúšky zariadení

 • Úradné skúšky pred a po uvedení do prevádzky
 • Posudzovanie strojov a technológií
 • Posudzovanie vykurovacích a klimatizačných systémov
 • Certifikácia zariadení
 • Skúšky chladiacich zariadení

Posudzovanie dokumentácie zariadení a stavieb

 • Kontrukčná dokumentácia technických zariadení
 • Projektová dokumentácia stavieb
 • Dokumentácia strojových zariadení a technológií

Firmy a organizácie

 • Oprávnenia na činnosti súvisiace s vyhradenými technickými zariadeniami
 • Oprávnenia na skúšanie tvárniacich strojov
 • Oprávnenia pre zahraničné subjekty
 • Certifikácia podľa                 ISO 9001 a ISO 18001

Fyzické osoby

 • Doklady a preukazy na obsluhu zariadení, opravy a skúšky zariadení
 • Odborné prípravy a skúšanie revíznych technikov, obslúh
 • a osôb na opravy
 • Certifikácia osôb

Prečo si vybrať technickú inšpekciu?

Dôveryhodnosť

Naša dôveryhodnosť
je garantovaná štátnymi orgánmi a organizáciami Slovenskej republiky 
(NIP, SNAS, ÚNMS SR) 

Odbornosť, nezávislosť a nestrannosť

Našej práci rozumieme a nedáme sa v našom úsudku a rozhodovaní ovplyvniť, čo garantujú
aj akreditácie SNAS

Technické vybavenie bez konkurencie

Disponujeme modernou prístrojovou a meracou technikou, ktorá nám umožňuje objektívne zistiť bezpečnostné parametre zariadení vo Vašich prevádzkach

Komplexnosť služieb technickej bezpečnosti

Sme jediným subjektom poskytujúcim komplexné služby v oblasti bezpečnosti technických zariadení od ich návrhu, konštrukcie a počas prevádzky až po ich vyradenie z prevádzky

Poctivý prístup

V prípade negatívnych zistení pravdivo komunikujeme s klientom a pomáhame mu poskytnutím všetkých relevantných informácií tak,
aby mohol odstrániť nedostatky

Systém manažérstva kvality

Je vybudovaný na základe
požiadaviek normy 
STN EN ISO/IEC 17020 tak,
aby poskytoval klientovi dôveru vo vykonávanú inšpekčnú
a certifikačnú činnosť. 
Je pravidelne preverovaný posudzovaniami 
SNAS

Proklientsky prístup

Spokojný klient
je vypočutý,
pochopený
a informovaný klient

Európska úroveň služieb

Prácu vykonávame v súlade s postupmi podľa európskych predpisov a globálnych
technických noriem

Naše  dokumenty  odbornej  spôsobilosti
Zobraziť všetky dokumenty


Referencie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


Koniec stránky.