Odborné články k problematike VTZ

Odborné články

Opakované skúšky výťahov bez bremien pomocou senzora PS2

Opakované skúšky výťahov bez bremien pomocou senzora PS2

Článok vysvetľuje použitie senzorov zrýchlenia PS2 pri skúškach zachytávačov výťahov, ktoré simulujú plnú záťaž výťahu a umožňujú teda realizovanie skúšok výťahov bez bremien


Opakované úradné skúšky po premiestnení zdvíhacích zariadení

Opakované úradné skúšky po premiestnení zdvíhacích zariadení

Článok vysvetľuje požiadavky na opätovné uvedenie zdvíhacích zariadení do prevádzky - po premiestnení na iné miesto


Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov

Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov

Článok vysvetľuje základné zásady bezpečnosti pri pohyblivých schodoch a chodníkoch z hľadiska predpisov a pôsobiacich rizík na cestujúcich.


Prevádzkovanie aktívnych bleskozvodov

Prevádzkovanie aktívnych bleskozvodov

Prevádzkovanie aktívnych bleskozvodov, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 01. 03. 2017 a ochrana budov pred účinkami atmosférickej elektriny po 01. 03. 2017.


Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Článok rozoberá spôsoby, akými je možné zvýšiť bezpečnosť existujúceho výťahu, ako aj hlavné rozdiely medzi modernizáciou a rekonštrukciou výťahu.


Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Článok analyzuje súčasný stav kontrol oceľových konštrukcií žeriavov vrátane ich dráh.


Zoznam nebezpečenstiev pri prácach na výťahu

Zoznam nebezpečenstiev pri prácach na výťahu

Zistite, aké nebezpečenstvá a ohrozenia sa vyskytujú pri prácach na výťahu.


Bezpečnosť starších výťahov

Bezpečnosť starších výťahov

Viete aká je úroveň bezpečnosti pri starších výťahoch?


Výťahy inštalované v čase výstavby budovy

Výťahy inštalované v čase výstavby budovy

Zistite kedy je potrebné mať vykonané skúšky na výťahoch, ktoré sa používajú v čase výstavby budovy


Inšpekcia výťahu a použitie skúšobných metód v súlade so súčasným stavom techniky

Inšpekcia výťahu a použitie skúšobných metód v súlade so súčasným stavom techniky

Článok charakterizuje rozsah súčasných inšpekcií výťahov v spojitosti s modernými testovacími metódami.