Výchova a vzdelávanie

Prihláška na overenie odborných vedomostí podľa:

na činnosť podľa § 21, § 22, § 23 alebo § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a na certifikáciu v zmysle STN EN ISO/IEC 17024

Prihlasovaný

Źiadateľ je

Organizácia

Druh skúšky

Požadovaný druh a rozsah

Druh odbornej spôsobilosti
Rozsah odbornej spôsobilosti
Skupiny zariadení
Triedy objektov

Údaje o odbornom vzdelaní, odbornej praxu a absolvovaní odbornej prípravy