Výchova a vzdelávanie

Prihláška na overenie odborných vedomostí podľa:

na činnosť - revízny technik, podľa §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN ISO/IEC 17024

Prihlasovaný

Źiadateľ je

Organizácia

Druh skúšky

Požadovaný druh a rozsah

Údaje o odbornom vzdelaní