Výchova a vzdelávanie

Prihláška na overenie odborných vedomostí na obsluhu

Prihlasovaný

Žiadateľ je

Organizácia

Druh skúšky

Požadovaný rozsah pre zdvíhacie zariadenia

 Požadovaný rozsah pre plynové zariadenia

 

Údaje o odbornej príprave