Výchova a vzdelávanie

Prihláška na overenie odborných vedomostí na opravu zariadení podľa:


Prihlasovaný

Źiadateľ je

Organizácia

Druh skúšky

Požadovaný rozsah pre tlakové zariadenia

Požadovaný rozsah pre zdvíhacie zariadenia

Požadovaný rozsah pre plynové zariadenia


Údaje o odbornom vzdelaní