Výchova a vzdelávanie

Prihláška na overenie odborných vedomostí
na obsluhu tlakových zariadení (kuričov):

Prihlasovaný

Žiadateľ je

Organizácia

Druh skúšky

Požadovaný rozsah

Údaje o odbornej príprave