Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Prihláška na revízneho technika podľa §16 vyhl. 508/2009 Z. z.


Výchova a vzdelávanie

Prihláška na overenie odborných vedomostí podľa:

na činnosť - revízny technik, podľa §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN ISO/IEC 17024

Prihlasovaný

Źiadateľ je

Organizácia

Druh skúšky

Požadovaný druh a rozsah

Údaje o odbornom vzdelaníKoniec stránky.