Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Prihláška pre elektrotechnikov podľa §§ 21, 22, 23 a 24 vyhl. 508/2009 Z. z.


Výchova a vzdelávanie

Prihláška na overenie odborných vedomostí podľa:

na činnosť podľa § 21, § 22, § 23 alebo § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a na certifikáciu v zmysle STN EN ISO/IEC 17024

Prihlasovaný

Źiadateľ je

Organizácia

Druh skúšky

Požadovaný druh a rozsah

Druh odbornej spôsobilosti
Rozsah odbornej spôsobilosti
Skupiny zariadení
Triedy objektov

Údaje o odbornom vzdelaní, odbornej praxu a absolvovaní odbornej prípravyKoniec stránky.