Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Prihláška na obsluhu VTZ podľa §17 vyhl. 508/2009 Z.z.


Výchova a vzdelávanie

Prihláška na overenie odborných vedomostí na obsluhu

Prihlasovaný

Žiadateľ je

Organizácia

Druh skúšky

Požadovaný rozsah pre zdvíhacie zariadenia

 Požadovaný rozsah pre plynové zariadenia

 

Údaje o odbornej prípraveKoniec stránky.