Výchova a vzdelávanie

Odborný garant: Ing. Dušan Konický, generálny riaditeľ TI, a.s.


Prednášky, ktoré si mohli vypočuť prítomní počas konferencie:

 1. Aktuálny vývoj legislatívy v oblasti bezpečnosti technických zariadení - Ing. Dušan Adamček, MPSVaR SR
 2. Zistenia pri kolaudáciách a kontrole stavieb a ich zariadení - Ing. Dalibor Hlivák, IP Bratislava
 3. Posudzovanie zhody technických zariadení v budovách - Mgr. Martin Senčák, ÚNMS SR
 4. Kontroly podľa zákona č. 17 / 2007 Z.z. - Ing. Peter Pribula, Technická inšpekcia, a.s.
 5. Prevádzka a modernizácia starých výťahov - Ing. Henrik Puškáš, OTIS Výťahy, s.r.o. – prednáška je v prílohe č. 2
 6. Projekt Bezpečný dom - Jaroslav Gonda, Majes výťahy a eskalátory, a.s.
 7. Bezpečnosť technických zariadení v oblasti výstavby a rekonštrukcií kotolní. - Ing. Dezider Kováč, Energoplyn, spol. s r.o.
 8. Bezpečnosť technických zariadení v oblasti výstavby a rekonštrukcií kotolní - Ing. Milan Gazdarica, C-bau, spol. s r.o.
 9. Distribučné plynovody - prevádzka a rekonštrukcia - Ing. Anton Vrba, SPP - distribúcia, a.s.
 10. Bezpečnosť technických zariadení v teórii a praxi  - Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., TUKE Košice
 11. Zodpovednosť za škodu pri prevádzke technických zariadení - Mgr. Vladimír Jurík, MPSVaR SR
 12. Skúsenosti s projektovaním a montážou elektrických inštalácií v budovách - Ing. Martina Maláková, ELECTRIK, s.r.o.
 13. Inštalácie a rekonštrukcie elektro v budovách - Richard Czinege, Hi-Tech Elektro, s.r.o.

Môžete si stiahnuť v PDF formáte (4,11 MB) - Kompletný zborník prednášok z konferencie BTZ Vyhne 2012