Výchova a vzdelávanie

Uvoľnenie opatrení umožnilo, aby sa po dvojročnej vynútenej prestávke opäť stretla odborná verejnosť na konferencii Bezpečnosť technických zariadení, nad ktorou prevzal záštitu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Bc. Milan Krajniak.
Uskutočnila sa v dňoch 26. – 27. apríla 2022 v kongresovej sále Wellness Hotela Chopok. Zorganizovali ju spoločnosť Technická inšpekcia, a.s. a Slovenská zváračská spoločnosť.

Program bol rozdelený do dvoch dní. Na úvod sa účastníkom prihovorili zástupcovia Technickej inšpekcie, a.s., Národného inšpektorátu práce a krátkym videom ich pozdravil aj minister. Nasledovali jednotlivé pracovné bloky podľa programu.

Legislatívny rámec
Prvý blok prednášok bol venovaný legislatíve BOZP, skúsenostiam z aplikačnej praxe a konkrétnym prípadovým štúdiám. Bolo zaujímavé zoznámiť sa s významným prípadom stiahnutia technického zariadenia z európskeho trhu. Pokiaľ vás to zaujalo, pozrite si v zborníku príspevok Daniely Gecelovskej z Národného inšpektorátu práce.

Zaujímavé riešenia
Druhý blok ukázal, že potrubia možno rekonštruovať bez toho, aby sa museli vykopať, opraviť a opäť zakopať. Tesnosť plynových potrubí môžu efektívne kontrolovať drony, ale ako sa dozviete z príspevku Andreja Hajšela z SPP Distribúcia, nie je ďaleko kontrola z vesmíru.

Dobré návody, bezpečné prostredie a dosť energie
Záverečný blok prvého pracovného dňa bol venovaný posudzovaniu strojových zariadení v prevádzke, záložným napájacím systémom, ale aj problematike sprievodnej technickej dokumentácie a návodom na použitie.

Bezpečnosť na detských ihriskách
To bola prvá téma druhého pracovného dňa. Vystriedala ju prednáška o možnostiach a limitoch identifikácie konštrukčných materiálov prístupom PMI. 

Energetické riešenia
Spoločnosť je v týchto dňoch veľmi hladná po informáciách o nových energetických zdrojoch a o efektivite obnoviteľných zdrojov. Tri prednášky po sebe sa venovali problematike fotovoltiky a získavaniu a využitiu vodíka v energetike a doprave.

Čas na odborné diskusie
Konferencia je miestom, kde načerpáte nové informácie, kontakty a dokážete diskutovať s odborníkmi na mnohé témy. Po každom bloku prednášok bol vytvorený priestor na položenie otázok, ktoré mohli účastníci zaslať pomocou aplikácie alebo ich vysloviť do mikrofónu. Veľa sa diskutovalo aj počas prestávok a spoločenského večera.

Vyžiadajte si zborník
Pokiaľ ste sa konferencie nemohli zúčastniť alebo vás niektorá z tém zaujala, môžete si vyžiadať zborník prednášok. Na adrese tisr@tisr.sk môžete požiadať o zaslanie vytlačeného zborníka alebo jeho elektronickej verzie.

Dôležitá bodka
Jedným z najlepšie hodnotených príspevkov na konferencii bola prednáška Juraja Liptáka Bezpečnosť – zdravý rozum. Uviedol ju videom, ktoré všetkých účastníkov donútilo zamyslieť sa nad najdôležitejšími otázkami ľudského života, teda tej hodnoty, ktorú bezpečnostnými predpismi chránime.
Link Vás nasmeruje na prednášku Roberta Waldingera na konferencii TED. Jej témou je otázka: Vďaka čomu sme počas života zdraví a šťastní? Tých 15 minút vám určite nebude ľúto, lebo Robert je už tretím vedúcim kontinuálneho výskumu, ktorý už 75 rokov realizujú na Harvardovej univerzite. Ste zvedavý? Tak si ho pozrite, dajú sa nastaviť aj slovenské titulky. 

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness | TED